Šly žáby silnicí

Tak tohle není žádná nová píseň ani pohádka. To je problém, který ochranáři každoročně řeší, protože silnice není nebezpečná jen chodcům, řidičům nebo cyklistům, ale i zvěři a obojživelníkům.

 

Ti posledně jmenovaní patří mezi poměrně hodně migrující druhy zvířat a poslední dobou se velice často diskutuje o problému přecházení těchto živočichů přes vozovky. Je patrné, že takového tvorečka si řidič těžko všimne. A protože zvláště při jarním stěhování ze zimovišť k vodním plochám se to žábami v některých lokalitách jen hemží, je těžké projet takové místo bez nějakého „žabího neštěstí".

A protože ochraně žab nebo čolků se věnuje poměrně hodně lidí, uspořádal Český svaz ochránců přírody kampaň, ve které se pokouší zmapovat riziková místa na silnicích, kde zmiňovaných „turistů" potkáte nejvíce.
Na internetu naleznete jednak už zmapovaná místa, kde srážka žáby s vozidlem hrozí, jednak formulář, pokud byste chtěli pomoci lokalizovat nějaké nové místo, kde jsou obojživelníci v ohrožení.

Prozatím je takových oblastí vytipováno více než 340. Co se týká Žďárských vrchů, nejznámější takové místo je u přehrady Vír. Dle zveřejněných údajů jde o silnici podél přehrady mezi obcemi Vír a Korouhvice, ohrožené druhy jsou Bufo bufo, Rana temporaria a Triturus vulgaris. Nejvíce nebezpečná doba je na jaře a přejeté kusy se počítají na desítky až stovky. Konkrétním problémem jsou zde betonová svodidla po straně přiléhající k přehradě a na druhé straně silnice svodidla jen zčásti. Obojživelníci jsou naváděni na silnici, odkud není úniku. Přechodné plastové zábrany nelze instalovat vzhledem ke skalnatému podloží.

Takže až pojedete kolem přehrady, zvyšte prosím pozornost a snažte se nezajet moc žab. Ale sledujte i ostatní dění kolem, aby ve finále nebyla v případě nehody škoda na zdraví či majetku vyšší než jedna přejetá žába.