Zdravé město

Tak tohle byl název diskusního fóra, které proběhlo minulý týden v Novém Městě na Moravě. Pozváni byli všichni občané, jimž není lhostejné, jak bude město a jeho okolí v budoucnosti vypadat.

Diskusní fórum probíhalo v Domě s pečovatelskou službou. Jídelna, ve které se akce konala, byla ještě před začátkem zaplněná do posledního místečka. Fórum zahájila místostarostka města, Zdeňka Marková, která všem přítomným vysvětlila, o co se vlastně jedná.

Nové Město na Moravě je od roku 2001, stejně jako 1176 dalších obcí, členem Národní sítě zdravých měst v České republice. Od roku 2005 se do projektu zapojil i mikroregion Novoměstsko.

A čím se vlastně Národní síť zdravých měst zabývá? Mimo jiné komunikacemi, cestovním ruchem nebo také rozvojem měst a venkovského prostoru. Městům a obcím, které jsou do ní zapojeny pomáhá získávat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Úzce spolupracuje s Odborem regionálního rozvoje kraje Vysočina, kde si obce i mikroregiony mohou podat své projekty.

Co se týká přímo Nového Města na Moravě, i to si podalo několik žádostí. Jde například o sportovně rekreační areál, obnovu a dostavbu lehkoatletického stadionu, přestavbu kulturního domu nebo také stavbu veřejných WC.

Do projektu se zapojili i žáci základních a mateřských škol. Jejich výkresy na téma „zdravé město" byly vystaveny nejen v místnosti, kde se akce konala, ale také na chodbě. Zaujaly snad každého. Bylo zajímavé, jak si děti zdravé město představují. Na rozdíl od dospělých mají své jasné představy a vůbec je netrápí třeba tíživá finanční situace nebo množství tiskopisů, které je třeba vyplnit, aby se vůbec mohlo něco realizovat. Kéž bychom i my mohli v budoucnosti budovat to „své zdravé město" tak rychle, jako děti.