Koroptví v našem okolí ubývá

V nedávné minulosti jsme vymítili remízky, rozorali pole, abychom mohli hospodařit na velkých lánech. Přínos byl v možnostech využití větší techniky a tím zefektivnění hospodaření. Bohužel tyto změny měly za následek to, že se z našeho okolí začala ztrácet drobná zvěř - bažanti, zajíci, koroptve.

Pro posledně jmenovaný druh, koroptev polní, zpracovává nyní odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina záchranný program. V jeho rámci byl uspořádán 15. září v Nové Vsi u Heřmanova seminář "Koroptev polní - jak jí můžeme pomoci".

Odborníci seznamovali veřejnost s možnostmi, jak zlepšit pro koroptve její životní podmínky, aby se postupem času úplně neztratila z naší oblasti. Byl potvrzen závěr, že nepomůže nákup uměle odchovaných jedinců. Tato snaha přišla v podstatě v niveč, protože v místech, kde byly koroptve vypuštěny, se jejich počet během krátké doby vrátil k původnímu stavu.
Koroptev se živí plevelnými semeny a hmyzem. Jejím základním životním prostředím je zemědělská půda s četností mezí a remízků. Pokud se tato struktura prostředí naruší nebo změní, uchyluje se koroptev jinam, do blízkosti vesnic, zemědělských objektů apod.

Jestliže budeme chtít i nadále vídat koroptev na našich polích, je třeba začít s utvářením takových podmínek, ve kterých se tato zvěř bude držet. Jsou místa, kde bude výhodné udělat drobné remízky, provést výsev biopásů a stromořadí.

Myslivci určitě dělají, co je v jejich silách. Tvoří kryty, dokrmují. Věřím, že se postupně vytvoří výše popsané podmínky a koroptev zůstane součástí našeho okolí.