Studniční kaple byla znovu vysvěcena

V sobotu proběhlo ve Žďáře nad Sázavou slavnostní vysvěcení Studniční kaple Panny Marie, která je jednou z našich nejvýznamnějších historických památek.

Podle legendy založil studnu Boček z Obřan, který chtěl na tomto místě postavit kostel. Ve snu se mu zjevila Panna Marie a vyzvala ho, aby dal ve skále nejdříve vyhloubit studnu. Boček její radu a poslechl. Studna byla třicet dva metrů hluboká a byla v ní voda čistá, jako křišťál. A stalo se, že se Boček z Obřan časem roznemohl, ale když mu donesli vodu z Mariánské studny a on se napil, byl jako zázrakem uzdraven. Nad studnou pak dal postavit kapli a nedaleko ní kostel a klášter.

Studna pochází z roku 1252. Klášter, který byl v její blízkosti postaven, je nazýván Fons beatae Mariae Virginis, což v překladu znamená Studnice (Pramen) Panny Marie. Studna zásobovala pitnou vodou všechny obyvatele kláštera, kterých bylo okolo pěti set.

Za husitských válek byl žďárský klášter vypálen a studna zasypána. Požáry ohrozily klášter ještě mnohokrát, ale studna zůstala zachována. V současné době je majetkem Dr. Radslava Kinského, který se nedávno zasloužil o její rekonstrukci.

Náklady na obnovu Studniční kaple nebyly zrovna malé. Přispělo na ni i město Žďár nad Sázavou a kraj Vysočina. Konečná oprava vyšla na více než dva milióny korun.

Teď už je však vzácná památka „jako nová". A proto bylo také rozhodnuto ji znovu vysvětit, čehož se ujal brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

A protože bylo po rozboru vody zjištěno, že je naprosto nezávadná a dokonce vynikající kvality, uvažuje se, že se začne používat ve zdejším kostele při mši svaté a při křtech.

Studniční kaple je součástí našeho kulturního dědictví. A je jen dobře, že zůstane zachována i našim potomkům.