Na radnici zasedla první starostka v dějinách města

Od vzniku Nového Města na Moravě stáli v jeho čele vždy jen muži. Tentokrát se ale karta obrátila a starostkou byla zvolena první žena v novoměstské historii. Je jí paní Zdeňka Marková.

Paní Marková není na radnici žádným nováčkem. Jako bývalá místostarostka je zasvěcená do všech problémů, které město má a zná jeho slabá i silná místa. Její pravou rukou se stal Stanislav Marek (ne, není to příbuzný, pouze náhodná shoda jmen), kterému je funkce místostarosty zatím zcela neznámá.

A jak si představují budoucnost města?
„Chtěli bychom nadále pokračovat v projektech, které byly doposud připravovány a chtěli bychom nabídnout spolupráci všem členům zastupitelstva i občanům tohoto města. Příští týden zasedá rada města, která by měla vypracovat programové prohlášení na celé čtyřleté volební období. To by mělo vycházet z předvolebních programů všech stran, které se voleb zúčastnily. Z těchto programů bychom chtěli vzít to nejlepší." Říká Zdeňka Marková, která hned také odpovídá na otázku týkající se spolupráce s ČSSD, která sice volby vyhrála, ale do vedení města se žádný z jejich kandidátů nedostal. „Je pravdou, že ČSSD jako vítězná politická strana v tuto chvíli zůstala stranou, ale my bychom nechtěli, aby zůstala stranou po celé volební období. Koalice vznikala poměrně obtížně, najít řešení nebylo jednoduché. Ale přes tyto počáteční potíže věříme, že nevstupujeme do období nestability. Samozřejmě, že bude záležet na nás na všech, jak se k tomu postavíme. Já vnímám práci na radnici jako práci týmovou, práci, která se neobejde bez kompromisů. Chceme, aby město mělo určitou stabilitu a myslím si, že by nebylo zrovna šťastné, kdybychom se tady začali nějakým způsobem hašteřit, protože v tu chvíli by zájmy občanů a města šly stranou.

A protože Stanislav Marek šel do voleb jako zástupce místních částí, nabízí se otázka, jak si představuje spolupráci města s obcemi, které pod něj spadají: „Myslím si, že je to hlavně o shodě a o kompromisech. Lidé věří, že se něco změní a my jsme povinni se o změnu pokusit. Rádi bychom přehodnotili rozdělování financí, ale na to si budeme muset ještě chvíli počkat, do konce roku to určitě nestihneme. Na příští rok jsou plánovány poměrně velké investice do místních částí. Bude to samozřejmě záležet i na sestavení osadních výborů, se kterými pak město jedná a spolupracuje." A o jaké investice se jedná? „Je to kanalizace v Pohledci, v Maršovicích, Slavkovicích a chodník na Rokytně."

A paní starostka k tomu dodává: „ Samozřejmě místní části měly své představy, chtěly konkrétní částku na každého občana, ale my jsme si řekli, že to není optimální řešení, protože by ty menší obce nemohli žádnou větší investici realizovat. Najít spravedlivé rozdělování peněz je velmi obtížné. Jsou tu investice, které nejsou realizovány v místních částech a přesto je občané místních částí využívají. To jsou investice do školních a kulturních zařízení. Byla bych ráda, kdybychom tento dlouhodobý problém konečně nějakým způsobem vyřešili."

Úředníci si mohou oddychnout, protože personální změny se zatím nechystají. Připravují se sice určité transformace v jednotlivých resortech, ale ty budou podle starostky záležet na dohodě se stávajícími pracovníky. Jiná situace ale nastává u obchodních společností, jako jsou Lesy a zeleň a Novoměstská správa budov. „Nějakou změnu obchodních společností budeme dělat. Chceme si nechat vypracovat studie, jak by správa lesního majetku a bytového fondu vypadala v případě, že bychom ji buď stáhli pod úřad nebo převedli na jinou společnost. Chceme to dělat na základě seriózní analýzy, ne náhodně. Problémy ve společnosti Lesy a zeleň jsou dlouhodobé, byť ne v tom rozsahu, v jakém se o nich hovoří. Mne v tuto chvíli znepokojuje, že nápravná opatření, která inspekce životního prostředí nařídila, nebyla realizována v té kvalitě, aby odstranila zjištěné nedostatky. V tom spatřuji největší pochybení v hospodaření s lesy. Co se týká Novoměstské správy budov, tam je to složitější, spokojenost nájemníků asi nebude nikdy. Nicméně v poslední době se problémy stupňují poměrně hodně, takže i tam se budeme muset podívat, co je možné s touto společností udělat a jak v budoucnosti spravovat náš bytový fond. Projevují se zde i stížnosti místních částí, které s výkonem zmíněné společnosti vůbec spokojeny nejsou. Naopak Technické služby jsou jediná společnost, která pracuje v poměrně vysoké kvalitě. Přesto se občas stává terčem kritiky zastupitelstva. Ale tato společnost je ekonomicky zdravá, vykazuje kladný hospodářský výsledek a je jen otázka, jak bude dál fungovat." Řekla paní Marková.

Uvidíme, jak si Nové Město povede v nadcházejícím období a jestli ho něžná ženská ruka dokáže řídit stejně dobře, jako tvrdá, mužská pěst. Pro Zdeňku Markovou bude nastávající období určitě velmi hektické a vyčerpávající, protože kromě vedení města byla ještě zvolena do zastupitelstva kraje Vysočina. Zde by chtěla využít své zkušenosti a také znalost místní problematiky. A její slova na závěr? „Jsem přesvědčena, že práce v zastupitelstvu města úzce souvisí s prací v krajském zastupitelstvu. Rozvoj obcí prospívá kraji a rozvoj kraje prospívá obcím. Jde o dvě množiny zájmů, jejichž průnik představuje pro obě strany užitek."