Vysočina hledá logo

Vysočina hledá logo

Téměř každá firma, úřad nebo organizace se snaží používat své logo. Výjimkou není ani kraj Vysočina, který má dnes log už celou řadu.

Nyní kraj vyhlásil soutěž a hledá vhodný grafický návrh pro aktivity spojené s Projektem Zdravé město (kraj, region). Do soutěže se může zapojit v podstatě kdokoliv, svou šanci zde mají například budoucí grafici, ale i široká veřejnost.

Náměty mohou zájemci posílat na Kraj Vysočina do 31. prosince. Dle zástupců úřadu by návrhy měly být autorsky propracované a neměly by postrádat myšlenku označení. Autoři by se měli držet těchto témat:
- Vysočina přívětivá k rodině : programy slaďování rodinného a profesního života
- Vysočina bez bariér : projekty a programy odstraňování bariér a integrace znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti
- Vysočina - bezpečný region: prevence kriminality, prevence závislostí, bezpečnost v dopravě
- Vysočina plná pohybu: vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času (cykloturistika, hippoturistika, centra volného času,...)
- Vysočina podporující zdraví : spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí a Zdravotním ústavem (profil zdraví), Zdravé školy a školky, Zdravý podnik
- Vysočina šetrná k přírodě: programy podpory ochrany životního prostředí, strategické řízení v souladu s udržitelným rozvojem, osvěta a vzdělávání
- Vysočina naslouchající občanům: projekt Partnerství pro Vysočinu, podpora občanské společnosti, otevřený úřad, spolupráce se Zdravými městy, zvyšování kvality veřejné správy
- Vysočina pro venkov: rozvojové programy určené pro venkov, podpora tradic, venkovská turistika

Takže pokud vás něco napadá, stačí sednout k počítači nebo papíru a můžete začít. Třeba právě vy přispějete k rozšíření značek, které kraj používá, jako je například originální háček nad názvem kraje. A třeba Fond Vysočiny zase využívá reliéf krajiny a zářícího slunce.