Obětem komunismu byla v Bystřici odhalena pamětní deska

17. listopadu, v Den boje za svobodu a demokracii, byla v Bystřici nad Pernštejnem slavnostně odhalena pamětní deska věnovaná obětem komunismu. Zúčastnili se nejen osobnosti zvučných jmen, ale také spousta místních, kteří takto vzdali svůj hold statečnosti těch, kteří se dokázali vzepřít komunistickému režimu.

 

Slavnost zahájil a celou i slovem provázel starosta Bystřice nad Pernštejnem, Karel Pačiska. Ten mezi jiným připomněl, že ačkoliv patří 17. listopad k minulosti nedávné, podle sociologického výzkumu toto datum již dnešní mládeži mnoho neříká.

 

Mezi významnými hosty byli Zdeněk Křivka a Josef Brázda z Konfederace politických vězňů, Jan Lacina ze Zemského svazu VTNP PTP, podplukovník Pavel Koutenský z Českého svazu bojovníků za svobodu a také hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil.

 

 

 

 

Samotného odhalení pamětní desky se ujal pan Jan Svačina, který byl hlavním iniciátorem celé akce. Hlavně díky jeho snažení se tato slavnost vůbec konala. Za jeho úsilí mu poděkoval nejen starosta města, ale potleskem ho ocenili i všichni přítomní.

Pamětní deska byla umístěna na budovu bystřického muzea. Není zde osamocena, na tomto místě naleznete už tři další, které jsou věnovány obětem světových válek. Před autora té nejnovější byl postavený nelehký úkol. Vytvořit takový památník, aby nenarušil celistvý ráz budovy a vhodně doplnil stávající pamětní desky. Jak se mu to povedlo můžete při návštěvě Bystřice posoudit sami.

 

Autorem je akademický sochař Oldřich Rujbr, kterého jsem se zeptala:

 

Pamětní deska měla být původně litinová. Proč došlo ke změně materiálu?
Když se udělal původní návrh, tak ještě nebylo známo místo, na které bude deska umístěna. A když se rozhodlo, že bude na budově muzea, kde jsou už další pamětní desky, ukázalo se, že se tam litina nehodí. Proto jsem v konečném řešení zvolil raději kámen, který se hodí k těm dominantním deskám, které tu již jsou.

 

Ovlivnily pamětní desky, které byly na budovu muzea již umístěny, nějak významně váš návrh?
Ovlivnily. Musíte je respektovat. Snažil jsem se o určité předsunutí, takže tato jakoby trochu potlačuje ty ostatní. Ale myslím si, že je to pořádku, hlavně pro ten důvod, proč se ta deska dělá.

 

A jste spokojený s jejím umístěním?
Samozřejmě se to líp dělá, když není nic okolo, to je vždy příjemnější. Ale od toho ta práce je, děláte to pro někoho a ne pro sebe.

Všichni, kdo se slavnostního odhalení pamětní desky zúčastnili, vyjádřili svou přítomností úctu a uznání statečným bojovníkům za svobodu a za zachování lidských práv. Každý z nás by si měl, alespoň občas, minulost připomínat. A měly by ji znát i mladší generace a to hlavně proto, aby se už neopakovala.