Brtníci a ti druzí

Včelařství je skoro stejně staré, jako lidstvo samo. Už velice dávno zjistil člověk, že ti bzučící tvorové nemají pouze nepříjemná žihadla, ale že ve svých domovech skrývají něco velice dobrého, sladkého a taky zdravého.

Nejdříve jim náš prapředek pouze med vybíral, ale později se rozhodl jinak. Prvními chovateli včel byli včelaři lesní, takzvaní brtníci. Ti si našli v dutinách stromů včelstva, která je zásobovala medem. Ale protože je člověk tvor líný a také chytrý, napadlo je, že nebudou vybírat med ze vzdálených dutin stromů, ale že včelám udělají nové příbytky a to pěkně pohromadě.

První včelí příbytky vytvořené člověkem byly vlastně jen takové umělé dutiny ve stromě, zvané brtě. Tento způsob chovu včel vydržel až do poloviny šestnáctého století. Brtník musel být nejen odvážný, ale i pružný, pohyblivý a velice obratný. Problémy při vybírání medu, kdy se člověk musel uvázat ke kmeni, ho však přinutily přemýšlet dál.

A tak nastala éra včelaření domácího. Zprvu lidé přiváželi ke svým příbytkům odříznuté kmeny s dutinami plnými včel. Postupně však začali různé druhy úlů vyrábět sami. Zpočátku velmi neuměle, ale časem se stávaly čím dál dokonalejší. Naučili se také svá včelstva rozmnožovat a ošetřovat.

Po včelaření domácím se ve století osmnáctém začíná rozvíjet včelařství racionální. Jeho počátky však můžeme nalézt již ve století šestnáctém, kdy Jakub Nykl sepisuje svůj Traktát o včelách. Včelaření se v této době velice rozšířilo a majitelé včelstev se začali pomalu sdružovat. Nejdříve do včelařských bratrstev, pak do medařských cechů a nakonec do včelařských spolků a organizací.

Nejinak tomu bylo i na novoměstsku. První písemné zprávy o tom, že by se tu včelařství provozovalo, najdeme v zápisech z roku 1530, kdy Jan pernikář zůstal novoměstským sousedům dlužen 64 kop míšenských za med. Racionální včelaření zde nastává v roce 1854, kdy se doporučuje chovat včelstva učitelstvu a církvi. A tak hlavně díky učitelům, kteří se v roce 1900 zasloužili o založení včelařského spolku Živanský, vděčíme za rozvoj včelaření v této lokalitě.

A jak je to se včelařením a včelaři dnes? Odpověď na tuto otázku najdete na Prodejní výstavě včelařských výrobků, která se tento týden koná v Novém Městě na Moravě. Její slavnostní zahájení bylo v sobotu a kromě spousty milovníků medu a dalších včelích produktů přišli i představitelé obcí, zástupci škol a zemědělských organizací.

Výstavu pořádá Základní organizace Českého svazu včelařů v Novém Městě na Moravě, která podle slov jejího předsedy, Jiřího Zavřela, sdružuje sto dvacet včelařů v obcích od Sněžného až po Bobrovou.

Slavnostního zahájení se ujala starostka města, Zdeňka Marková, které vůně medu a včelího vosku připomněla dny dětství. Včelařům popřála zdravá včelstva a také dostatek medu, který bude nám všem sladit život, což někdy opravdu potřebujeme.

Pradávní brtníci by se možná divili, co všechno už z medu dokážeme vyrobit. Nejenom že mu přidáváme různé příchutě, ale umíme ho přetvořit i v něco úplně jiného.

Mužům bude určitě nejvíce chutnat v podobě medoviny, děti nepohrdnou medovými bonbóny a ženy určitě zaujme kosmetika, jejímž základem jsou včelí produkty. A protože je výstava prodejní, můžete si domů odnést i zajímavé vánoční dárky.