Hasiči okresu Žďár mají svůj prapor

Jednou za rok, většinou začátkem listopadu, se sejdou starostové všech sborů dobrovolných hasičů v našem okrese na shromáždění, kde je bilancována činnost hasičů za téměř uplynulý rok. Stejně tomu bylo i letos na Martina, jen byla schůze poněkud slavnostnější. 

Shromáždění proběhlo v novoměstském kulturním domě. Velký sál zaplnilo dvě stě dvanáct starostů nebo jejich zástupců a šestnáct hostů. Toto vysoké číslo jen potvrzuje, že hasiči jsou v okrese Žďár významnou složkou a dohromady převyšují číslo deset tisíc pět set. Takovým číslem se jiný okres v republice chlubit nemůže. Hasiči fungují ve většině obcí a mimo záchrannou a preventivní činnost se snaží udržet v obcích kulturní dění, což nebývá jednoduché.

 

 

 

No a protože je spousta sborů, jenž mají svůj prapor, chloubu svého spolku, dostalo pár čelních představitelů okresu, v čele s okresním náměstkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Janem Slámečkou, nápad, že by prapor nemuseli mít pouze jednotlivé sbory, ale okres jako takový. Nápad se zrodil loni na podzim a za rok se podařilo jej také zrealizovat. Tím dosáhl žďárský okres dalšího prvenství v republice.

 

 

 Slavnostní prapor SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou představil v sále několika členný průvod v čele s patronem hasičů, malým Floriánkem, prapor nesl nestor žďárských hasičů Karel Herold. Po slavnostním nástupu byl oficiálně předán do rukou starosty Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Luboše Zemana.

  

    

  


 Jelikož se jedná o akt opravdu slavnostní, odpovídalo tomu i složení hostů. Hasiče zde navštívil hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, poslanec Parlamentu ČR Karel Černý, za starosty jmenujme například starostu Žďáru n/S Jaromíra Brychtu a starostku Nového Města Zdeňku Markovou. Téměř každý z hostů si vzal slovo, aby potvrdil, jak je činnost hasičů záslužná a důležitá. Dost často se však končí u planých slov, která jsou zapomenuta hned za dveřmi sálu.

 

  

 Žďárští hasiči tedy mají opět být na co hrdí. Věřme, že i nadále se najde vždy pár aktivních jedinců, kteří věnují činnosti hasičských sborů veškerý volný, v dnešní době velmi drahocenný, čas.