Hlídání rychlosti se městské policii vyplatí

Novoměstští policisté si před nedávnem vyzkoušeli zapůjčený radar. Po zkušenostech, které nasbírali, se představitelé města rozhodli zakoupit policii vlastní laserový měřič rychlosti.

Podle informací Petra Gregora, náčelníka městské policie, měřili policisté v uplynulých dnech celkem čtyřikrát. Hlídku jste mohli zahlédnout v Maršovicích, Rokytně, Hlinném, Olešné a také přímo v ulicích Nového Města. Na pokutách bylo vybráno šedesát pět tisíc korun. Nejvíce se rychlost překračuje na ulici Žďárská, kde je omezení na třicet kilometrů v hodině.

Jak uvedla starostka města, Zdeňka Marková, „současně s dokoupením laserového měřiče by došlo k posílení početního stavu městské policie o jednoho strážníka." V současnosti má město devět policistů a zvýšení jejich počtu by mělo přispět ke zkvalitnění jejich práce. Náklady na jeho mzdu by měly pokrýt peníze za vybrané pokuty, stejně jako pořizovací cenu radaru.

Laserový měřič rychlosti by měl být zakoupen v březnu příštího roku. Předpokládaná částka na jeho pořízení je asi šest set tisíc korun, které uhradí městská pokladna, pokud se nepodaří získat nějaké prostředky z grantového programu kraje.

Na zkušenosti s radarem se městská rada byla informovat také v Chotěboři, kde mají tento přístroj zakoupený již rok. Bohužel pro chodce a bohudík pro městskou pokladnu tam zatím nezaznamenali klesající tendence v překračování rychlosti. Pokud by novoměstští policisté měřili čtyři hodiny osmkrát v měsíci, mělo by město na pokutách zbohatnout asi o jeden milión šest set tisíc korun za deset měsíců.

Problematická Žďárská ulice a také místní části budou sledovány i nadále. Uvažuje se i o jiných řešeních, jakými jsou například zpomalovací prahy nebo osvětlení přechodů.

Pokud si někteří z vás myslí, že se měření rychlosti do zakoupení nového radaru nemusí obávat, pak se mýlí. Kontrolovat se bude stále, zatím se zapůjčeným přístrojem. Takže pozor a raději uberte plyn.