Úprava interiérů poutního kostela sv. Jana Nepomuckého by měly být letos dokončena

Poutní kostel na Zelené hoře je jednou z našich nejznámějších památek. A to hlavně proto, že je zařazen do seznamu UNESCO.

Založil jej opat Vejmluva a samotnou stavbu navrhl a provedl geniální stavitel Jan Blažej Santini Aichl. Poutní kostel je zasvěcen sv,. Janu Nepomuckému, jemuž je také přizpůsobena symbolika, kterou na tomto místě naleznete.

Významná památka je majetkem státu, mobiliář patří církvi a vlastníkem okolí je město Žďár nad Sázavou. Tyto tři instituce se také spolupodílí na jejím udržování. Město Žďár by chtělo v rámci úprav vykácet zbytek lesa, který stavbu obklopuje. Les nebyl nikdy uměle vysázen, je pouze náletový. Původně byl kopec bez jakýchkoliv dřevin a poutní místo bylo zdálky viditelné. Po druhé světové válce se zde začaly zelenat stromy, které časem kostel zcela skryly.

Představitelé města by chtěli místo opět zviditelnit. Uvažují mimo jiné o jeho nasvícení, aby i v noci lákalo pohledy občanů a turistů. Trvalé nasvětlení ale zatím nebylo povoleno památkovým úřadem, proto by se mělo přistoupit pouze k provizoriu. Město má velký zájem o dobrý stav své nejvýznamnější památky i jejího okolí. Každý rok věnuje ze svého rozpočtu pět miliónů na obnovu a údržbu. Stejně tak kraj Vysočina, na jehož území jsou tři památky UNESCO a poutní kostel na Zelené hoře je jednou z nich.

Samotná stavba patří státu. Ten také financuje veškeré opravy. Ne vždy se ke svému majetku chová tak, jak by se slušelo, mnohdy by se dalo říct, že se k němu chová spíše macešsky. Za loňský rok například poskytl na opravy devět set tisíc korun. Z těchto peněz téměř třetina padla na pronájem lešení, které restaurátoři pro svou práci nezbytně potřebují. Na samotné opravy už mnoho nezbylo.

V letošním roce se hlavně díky Miroslavě Němcové, první místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, podařilo sehnat větší množství investic. Deset miliónů korun by mělo být použito na dokončení úpravy interiérů centrálního chrámu. Vnitřní opravy pokračují pomalu, začalo se s nimi již před pěti lety a stále chyběly finance na jejich dokončení. Postupně se při nich odkrývají další a další zajímavé věci. Pod nánosem malby restaurátoři objevili původní fresky z dob Santiniho. Oproti dřívějším předpokladům bylo také zjištěno, že při ničivém požáru, který kostel v minulosti postihl, nebyla zničena kopule ani střecha. Oheň narušil pouze trámy a krovy, které musely být vyměněny.

Díky této finanční injekci by měla být do konce roku dokončena oprava vnitřku chrámu, který bude postupně zpřístupněn veřejnosti. Interiéry si sice prohlídnete, avšak kostel ještě čeká oprava exteriérů. Kdy bude moci návštěvník shlédnout památku v celé její kráse, se to se zatím neví. Záleží to hlavně na výši finančních prostředků, které bude stát ochoten na dokončení obnovy památky věnovat.