Zeleň musí ustoupit vymoženostem civilizace

Sídliště ve Žďáru 3, místními zvané doposud Stalingrad, prochází celkovou obnovou. V těchto dnech se právě provádí kolaudace nové kanalizace, která potrvá až do konce dubna.

Na ni obdrželo město Žďár nad Sázavou dotaci z fondů Evropské unie. A nejen na kanalizaci. Sídliště čeká ještě oprava parkovišť a také vytvoření sto čtyřiceti pěti nových parkovacích míst, rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení a vydláždění dvorů a oprava asfaltů. Celkové investice jsou plánovány ve výši třicet sedm miliónů šest set dvacet tisíc korun.

Tato aktivita města je rozhodně chvályhodná. Ale.... Všechny nově upravené plochy by měly být zatravněny, což lze provést, ale také osázeny, což už je větším problémem. Pod povrchem sídliště se totiž nachází spousta inženýrských sítí, kanálů, vodovodního potrubí atd. Stromy, jak známo, mají poněkud větší kořenový systém než traviny a mohly by tak narušit třeba nově vzniklou kanalizaci. Tento názor zastává i místostarostka Dagmar Zvěřinová: „Tohle sídliště je tak prošpikováno sítěmi, že je v podstatě téměř nemožné tam nějaký strom vysadit."

Radní nakonec dospěli k šalamounskému rozhodnutí. Zeleň, která byla na sídlišti vykácena, bude zasázena někde jinde. Firma Zahrada Vysočiny, pověřená povrchovou úpravou, provede náhradní výsadbu, aby v rámci katastru města zůstal počet zeleně zachován. Jako náhradní lokalita byla vybrána průmyslová zóna.

Dětem ze sídlišť rozhodně není co závidět. Dětských hřišť je čím dál méně a teď jim zmizí i těch pár stromů, které alespoň trochu nahrazovaly park. Ale zato budou mít vodu, elektriku, kabelovou televizi a kanály. No a kdyby se chtěly jít podívat, jak vypadá strom, tak si mohou zajít do průmyslové zóny.