V kraji Vysočina vznikla další pobočka České společnosti ornitologické

Česká společnost ornitologická je nevládní a nezisková organizace, která měla na území naší republiky do 2. března letošního roku pouze sedm poboček.

2. března se v Muzeu Vysočiny v Jihlavě sešli ornitologové, aby ustanovili pobočku další, která by měla působit na území tohoto kraje, což podpořili i zástupci celorepublikového výboru a sekretariátu ČSO.

Tato pobočka, která má při svém vzniku sedmdesát členů, si za svůj hlavní cíl stanovila aktivní ochranu ptáků v kraji prostřednictvím účasti ve správních řízeních.

Každá pobočka ČSO má ve svém erbu jeden ptačí druh, který charakterizuje území, na němž se pobočka nachází. Pro kraj Vysočina byl navržen skorec vodní. Tento pták je podle Jaromíra Čejky typický pro území Žďárských vrchů. Létá pouze po proudící vodě. Těchto toků je na našem území celkem padesát dva a na většině z nich můžete skorce najít. Je dostatečně nápadný a nedá se splést s jiným ptačím druhem. Velikostí připomíná špačka obecného, je hnědý, pouze hrdlo a hruď má zářivě bílé.

Latinský název skorce je Cinclus cinclus a stejně by se mohl jmenovat i zpravodaj, který by pobočka měla vydávat.

Kromě účasti na správních řízeních by se měla pobočka ČSO zaměřit i na zmapování hnízdního rozšíření dvou evropsky významných druhů. Jedná se o datla černého a ťuhýka obecného. Ptačí oblast by měla být navržena i na Třebíčsku, kde se už po nějaký čas potýkají s ochranou motáka lužního.

Pokud se najdou i další zájemci o členství v této organizaci, budou rozhodně vítáni. A nemusí to být zrovna odborníci. Pobočka ČSO je otevřena pro širokou veřejnost, přijímá každého příznivce a milovníka přírody. Přihlášku si můžete vyžádat na adrese vojtech.kodet@email.cz.