Bystřice nad Pernštejnem hledá alternativní zdroje paliva

Bystřice nad Pernštejnem je o krok v předu před ostatními městy hlavně v oblasti ekologického vytápění. Nejenže je část města plynofikována, ale navíc vybudovali bystřičtí kotelnu na biomasu, jenž zásobuje teplem většinu města.

Přestože je štěpku stále ještě dostatek, snaží se vedení města orientovat i na jiné, alternativní palivo.

Podle starosty Karla Pačisky by se dala například spalovat sláma. Problém však je s technologií, která na to zatím není připravena. Spíše se kloní na stranu spalování kompostu, na tento proces se byl nedávno informovat v Trhových Svinech. Nespaluje se však pouze samotný kompost, přimíchává se i se seno, sláma, piliny a hlavně čistírenské kaly.

Toto palivo by městu přineslo hned dvojí výhodu. Čistírenské kaly, které jsou považovány za biologický odpad, je nutno likvidovat nebo nějakým způsobem zpracovat. Spalování je jedna z možností jejich likvidace.

Kromě hledání alternativních zdrojů paliva se město zaměřuje i na odstranění všech kotlů na tuhá paliva v domech, které jsou jejich majetkem. Tak došlo nedávno i k plynofikaci domů na Černém vršku, kde budou tři bezobslužné plynové kotelny. Cena tepla zde bude stejná jako v jiných městských domech, které jsou vytápěny biomasou, protože se město rozhodlo rozdíl uhradit z vlastní kapsy.