Velký kruhový objezd v Bystřici už za rok?

Ani Bystřice nad Pernštejnem nechce zůstat pozadu. I tady budou řešeny problémové křižovatky kruhovými objezdy.  

Malý „kruháč“ je plánován u Penny Marketu a velká okružní křižovatka by měla protínat silnici č. 19, která spojuje Bystřici nad Pernštejnem se Žďárem nad Sázavou a Boskovicemi. 


Projekt na velký, pětiramenný kruhový objezd je již vypracován a přišel město na dvě stě tisíc korun. Zda bude co nejdříve realizován, to záleží na tom, jak rychle se dohodnou podmínky financování. Silnice, které na „kruháč“ navazují, mají tři vlastníky. Město Bystřici nad Pernštejnem, stát a kraj. Projekt zaplatilo v plné výši město, o financování stavby by se měli vlastníci podělit.


Projekt v sobě zahrnuje nejen křižovatku pro motoristy, ale zároveň i lávku pro pěší neboť danou lokalitou vede modrá turistická značka na zříceninu hradu Zubštejna. 
Se vznikem této velké okružní křižovatky souvisí také prodej areálu Technických služeb, který se rozkládá na rozloze 1,5ha. „Tyto pozemky jsou podle mého názoru ve velmi atraktivní lokalitě“, poznamenal starosta Bystřice nad Pernštejnem, Karel Pačiska. „Chtěli bychom, aby zde vznikla nějaká obchodní činnost. Tato část Bystřice nebude alespoň hyzděna činností Technických služeb, čemuž by se jinak nedalo zabránit“.


 Na tento pozemek už má město tři vážné zájemce. Ti se ale o zmíněnou lokalitu budou moci ucházet až po vypsání výběrového řízení. Kdo z nich nakonec převezme bývalý areál Technických služeb do svého vlastnictví, to bude otázkou výše jejich nabídek. Získané finanční prostředky by mělo město použít na zaplacení nového areálu Technických služeb, ve kterém jsou prozatím pouze v pronájmu.