Dluží městu přes osm set tisíc korun

Po patnáctiletých soudních tahanicích se městu Bystřice nad Pernštejnem konečně podařilo vystěhovat neplatiče.

Tento „nájemník“ neplatil městu nájem více než patnáct let. Vystěhován byl nakonec na základě soudního rozhodnutí za asistence justiční stráže, pracovníků Technických služeb a bytového odboru města.


Bývalý nájemník zanechal dvoupokojový byt na bystřickém Sídlišti I v dezolátním stavu a podle odhadu starosty Bystřice nad Pernštejnem Karla Pačisky bude muset město vložit do rekonstrukce tohoto objektu více než dvě stě tisíc korun.


Povedený nájemník dluží dle informací radnice k dnešnímu dni na nájemném a poplatcích 141 607Kč a dále mu soudem bylo vyměřeno penále v celkové výši 692 789Kč.


Na otázku, zda město bude po neplatiči dluh vymáhat, odpověděl starosta: „obávám se, že tady není co vymáhat. V bytě, který opustil, se nevyskytovaly žádné věci, které by byly zpeněžitelné. Navíc nepracuje, takže není možné mu strhávat nájemné z platu. Zatím vůbec nevíme, jak budeme tuto situaci řešit. Jsme rádi, že se nám jej  vůbec podařilo z bytu dostat. Sousedi si už léta stěžovali na hrozný zápach, který zevnitř šel“.


Zájem o byty neustále stoupá. Mnohé mladé rodiny se tísní v malých nevyhovujících prostorách, spolu s dalšími rodinnými příslušníky. Někteří by rádi platili pravidelně nájemné, jen kdyby měli kde bydlet. Budou si ale muset zřejmě počkat patnáct let, než soud povolí vystěhovat někoho, komu na bytě pramálo záleží.