Jedno a čtvrt století

Přesně sto dvacet pět let od svého vzniku slavil letos Sbor dobrovolných hasičů Sněžné. 10. března 1882 jej založili Josef Veselý, Eduard Musil a Josef Havlík.

 

Tváře těchto pánů už si žádný ze současníků nepamatuje, ale jejich jména zapomenuta nebyla. V roce svého založení vlastnil sbor v Německém dvoukolovou stříkačku se sacím přístrojem a 3 berlovky.

v úhrnné ceně 1480 zlatých. Už v dobách svého začátku si museli hasiči na svoji činnost sami přispívat. Něco sice dala obec, ale být hasičem neznamenalo pouze hasit požáry. Bylo nutné i organizovat zábavy, z jejichž výtěžku bylo možné nakoupit tolik potřebnou výstroj a vybavení.

 

A stejně jako v jiných sborech, i tady ne vždy fungovali všichni hasiči s plným nasazením. V letech 1900 až 1903 to dokonce došlo tak daleko, že kronikář doslova zapsal: „Konstatuje se, že se tu jeví obraz málo utěšený. Činnost členstva je takového druhu, že to nelze životem spolkovým ani zváti, nýbrž živořením, které sboru nikdy uznání obecenstva vyzískati nemůže. Vybízí se členstvo, by to jen veřejně mezi sebou v této schůzi vyznalo, nahlédlo a o nápravu se v příštím roce přičinilo, by se okolním mladým sborům co do výcviku rovnati mohlo a na stáří sboru dále nehřešilo, na trvání sboru jej ještě dokonalým nečiní, by od veškerého cvičení se upouštělo a z členstva o schůzích se jedna třetina scházela, s níž nebylo možno vůbec cvičení ani prováděti a sbor jen směšným takto činil před veřejností. Ovšem sluší se podotknouti, že většina členů rozmrzelá je liknavostí, kterou tak mnozí mladí občané ke sboru projevují a vyzvání za členy k přistoupení se zdráhají ".

 

Naštěstí už rok na to do sboru tato „nová krev“, dříve liknavá, vstoupila a hasiči ve Sněžném pokračovali ve své činnosti. Tak v roce 1907 oslavili dvaceti pětileté výročí a to velice netradičně. Dobrovolníci vysázeli na obecních pozemcích tolik stromů, kolika lety se pyšnil jejich sbor.

 

16. srpna 1919 byl ustanoven nový hasičský okrsek Německé. Spadalo pod něj několik okolních sborů – Odranec, Líšná, Daňkovice, Krásné, Spělkov a Křižánky. Sněžné se tak stalo centrem hasičského dění. O rok později se také v obci konalo první okrskové cvičení. Tehdy se ho zúčastnilo sto třicet hasičů.

 

Motorovou stříkačku zakoupil sbor v roce 1928. Stála jej třicet jeden tisíc korun. Sami hasiči byli k požárům dopravováni autobusem pana Václava Kopeckého.

 

Rok 1946 přinesl sboru vytoužený automobil. Praga Grand byla zakoupena od ONV v Novém Městě na Moravě za dvacet tisíc korun. O několik let později, v roce 1952, dostalo hasičské suto zbrusu novou funkci. Bylo používáno k převozu nemocných. Celkem osm občanů jím bylo dopraveno do novoměstské nemocnice.  V tomto roce také získávají hasiči stavební povolení k výstavbě hasičské zbrojnice. Dokončena byla o tři roky později a 14. Srpna 1955 slavnostně otevřena. Při slavnosti předvedly sbory Sněžné a Kuklík ukázku útoku na budovu základní školy, závodní útvar Žďasu provedl demonstraci záchrany lanem z věže evangelického kostela, novoměstští hasiči hasili pěnou, žďárští pro změnu šplhali po výsuvném žebříku. Bylo tu představeno téměř vše z hasičských znalostí a dovedností.

 

První nákladní auto získal sněženský sbor v roce 1959. Stará Tatra 805 byla poupravena pro převoz výzbroje a výstroje. Začalo se také s nástavbou požární zbrojnice. Ta byla dokončena v roce 1961. Současně byl prodán automobil Praga a na jeho místo nastoupil nově zakoupený Horch. 

 

Sněženští hasiči však nejen pracovali, ale také se bavili. Podnikali různé zájezdy, ať už do Hasičského muzea v Přibyslavi či do brněnské zoologické zahrady.

 

V roce 1997 oslavil sbor sto patnáct let svého trvání. V té době měl padesát pět členů, z nichž bylo třináct žen a jeden dorostenec. I nadále pořádali hasiči plesy, taneční zábavy, sběr železného šrotu a jiné činnosti, kterými si vydělávali na svou činnost.

 

Jejich letošní výročí bylo slaveno nejen sněženským, ale i mnoha okolními hasičskými sbory. Sjelo se jich 17., ti šťastnější hasičskými auty, jiní byly dopraveni auty soukromými. Kapela vyhrávala, pivo se pilo, taneční parket byl také k dispozici. Pro ty zvědavější byla  vystavena hasičská technika. Ta zbrusu nová i veteráni, kteří už leccos zažili.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jedno a čtvrt století svého působení ve Sněžném mají už hasiči za sebou, ale před sebou ještě spoustu další práce. Pokud budou pokračovat ve šlépějích svých předků, nemusí se občané obce i okolí živelných pohrom obávat. Vždy tu budou dobrovolníci, kteří nehledí na čas ani námahu a jsou ochotni vždy přiložit ruku k dílu.