Ve Žďárských vrších byla objevena vážka běloústá

Kdo z vás se někdy nezadíval na vážky poletující nad vodní hladinou. Jejich let a manévrovací schopnosti jistě zaujali každého pozorovatele.

 

Vážek je známo pět tisíc pět set druhů ve třiceti čeledích. Najdete je na celém světě hlavně v blízkosti stojatých vod a bažin.

Při kontrole navržených Evropsky významných lokalit se objevil ve Žďárských vrších jeden druh, o kterém se nevědělo, že tady vůbec je. Je to vzácná vážka běloústá a nejedná se pouze o pár jedinců, ale dokonce o celou populaci.

CHKO samozřejmě lokalitu zatím tají, aby to nepodnítilo nepřiměřenou zvědavost návštěvníků krajiny. Výskyt tohoto druhu je ojedinělý na Moravě i v Čechách. Pokud se tu vážka běloústá vyskytla někdy dříve, jednalo se vždy jen o několik málo jedinců. V západní Evropě je velmi vzácná, ostrůvkovitě je rozšířena ve střední Evropě. Hojněji se vyskytuje pouze v Polsku nebo v jižním Švédsku. Vážka běloústá je zařazena mezi silně ohrožené druhy.

Protože je tento druh velmi citlivý na kvalitu životního prostředí, můžeme si jen gratulovat, že si našel svůj domov právě ve Žďárských vrších. To dokazuje, že je zde příroda ve velmi dobrém stavu. A díky fotografiím pořízeným pracovníky správy CHKO Žďárské vrchy se s tímto vzácným druhem můžete seznámit i vy.