Rozhledna Hanse Kudlicha

A znovu se podíváme za hranice Žďárských vrchů. Tentokrát až k samému Polsku, do severomoravského Úvalna.

Projedeme Úvalnem, které je poprvé písemně připomínáno v roce 1238 coby Chvalno a dostaneme se na kopec zvaný Strážiště. A zde je cíl naší cesty. Nejenže se tu nachází skvělá a turisty tolik oblíbená stejnojmenná restaurace, ale hlavně tu byla v roce 1913 postavena další z rozhleden, které tehdy zásluhou českých i německých turistických společností vznikaly.

 

Zdejší rozhledna má ale oproti ostatním jednu zvláštnost. Není totiž jenom věží postavenou pro lepší výhled na okolní krajinu. V přízemí se nachází mauzoleum lékaře, politika a inspirátora zrušení poddanství Hanse Kudlicha.

 

 

 

Tento pán byl natolik zajímavý a významný, že se občané Úvalna rozhodli přenést ostatky Hanse Kudlicha i jeho manželky v roce 1925 do spodní části věže. Ostatně není divu, neboť Hans Kudlich měl velikou zásluhu na jejím postavení. Už od počátku 20. století se zasazoval o budování pomníků na venkově.

 

Hans Kudlich se narodil v roce 1823 v Úvalně. V jedenácti letech se stal studentem opavského klášterního gymnázia a poté navštěvoval vídeňskou univerzitu. Měl před sebou skvělou kariéru, protože po zdárně ukončeném studiu nastoupil do jedné z nejlepších advokátních kanceláříve Vídni.  Jakmile ovšem vypukla v roce 1848 revoluce, stal se jejím nadšeným příznivcem. Vrátil se zpět do rodného Úvalna, a protože byl vzdělaný i politicky aktivní, byl 24. června 1848 zvolen říšským poslancem. Svůj návrh na zrušení roboty předložil říšské radě ve Vídni o měsíc později a v srpnu pronesl projev vybízející ke zrušení nevolnictví. Jeho kariéra poslance ale netrvala dlouho, neboť v březnu 1849 byl říšský sněm rozpuštěn a poslanci pozatýkáni. Hansi Kudlichovi se podařilo uprchnout nejdříve do Německa a poté do Švýcarska.

 

Dvacetidvou metrová rozhledna byla otevřena v roce jeho devadesátin. Jejímu otevření ale předcházela dlouhá cesta plánů a stavby. První návrh Mořice Hartela z roku 1902 nebyl realizován. Se stavbou se započalo až o deset let později a předlohou nakonec byl návrh bratří Oskara a Eugena Felgelových.

 

Úvalenská rozhledna začala, stejně jako mnoho jiných staveb, po roce 1945 chátrat. I proto byla urna s ostatky Hanse Kudlicha a jeho ženy přenesena na místní hřbitov. A až o mnoho let později, tedy v roce 2000, se začalo s rekonstrukcí této nádherné, žulové věže. Byla provedena elektroinstalace a také venkovní nasvícení objektu, které rozhodně napomohlo k zatraktivnění rozhledny.

 

 

 
 

 

 

 


 

  

  

 
 

 
 

 

Velice příjemné posezení pod rozhlednou u restaurace Strážiště je zpestřeno ještě mnohými hezními prvky pro děti, což jistě uvítají maminky a tatínkové, kteří zmoženi množstvím schodů touží po odpočinku  a relaxaci.