Cestu vybudovanou v době, kdy všechno patřilo všem, dnes nechce nikdo

V dobách nedávno minulých se toho vybudovalo hodně. Avšak ne vždy a ne vše se dotáhlo do konce. To se týká i 2,2km dlouhé silničky mezi Rokytnem a Vlachovicemi, která sice vznikla, ale nebyla nikdy zkolaudovaná.

Tato cesta, místními nazývaná „Devítka“, je velice často využívána nejen domácími, ale i Agrem Měřín, které má okolo ní svá pole, lesáky, kteří sváží těžbu právě po této silnici a pak také turisty, ať už pěšími, či cykloturisty. Kromě toho bývá v době konání závodů „Zlatá lyže“ a jiných uzavírek používaná coby objízdná trasa pro ty, kteří se chtějí dostat z Nového Města do Vlachovic či Tří Studní a nechtějí si cestu „krátit“ přes Žďár nad Sázavou.

 


 

Silnici tedy využívá kde kdo. Ovšem častým používáním se každá cesta pomalu zničí a je potřeba ji opravit. Ale ouha. Jakmile má dojít na opravy, které samozřejmě nejsou zadarmo, pak se najednou zjistí, že komunikace vlastně nikomu nepatří. Všichni od ní dávají ruce pryč.

 


 

Silnice však prochází i zastavěnou částí Rokytna. Proto se rozhodlo Nové Město na Moravě, pod které obec spadá, vyspravit alespoň tuto její část. Z rozpočtu města byla na opravu vyčleněna částka čtyři sta tisíc korun. Mělo by dojít ke zpevnění vozovky, což by usnadnilo příjezd k obytným domům místním občanům. Zbývajících tisíc devět set metrů bude do vyřešení majetkových poměrů ponecháno ve stávajícím, značně neutěšeném stavu.

 

 

 

Podle místostarosty Stanislava Marka jsou pozemky pod „Devítkou“ v rukou osmi soukromých vlastníků, dále pak Nového Města na Moravě, Pozemkového fondu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Silnice leží ve dvou katastrálních územích – Rokytna a Vlachovic. K samotné stavbě se nehlásí nikdo, komunikace tedy v současné době nemá vlastníka. Rada města se rozhodla pokusit se tuto silnici zlegalizovat a to tím způsobem, že by Nové Město na Moravě vykoupilo pozemky pod vozovkou a pokusilo se získat finanční prostředky ať už z Evropské unie, či jiných zdrojů na to, aby se komunikace stala cyklotrasou, turistickou trasou nebo prostě jen obyčejnou spojovací silnicí, kterou byla doteď.

 


 

Podniky, které tuto cestu také hojně využívají, nepřispěly zatím na její renovaci žádnou finanční částkou. Jejich velká nákladní auta ale komunikaci ničí nejvíce a značně narušují její povrch. Možná by nebylo od věci po vyřešení majetkových poměrů umístit na tuto silnici značku zakazující vjezd nákladním vozidlům. Toto řešení by se nabízelo zvláště v tom případě, pokud by byla silnička zkolaudována jako cyklistická nebo turistická trasa.