Páteřní síť kraje Vysočina nepovede centrem CHKO

Páteřní síť kraje Vysočina nepovede centrem CHKO

Na základě nesouhlasu jak správy CHKO, tak i obyvatel Sněženska, rozhodl se kraj přehodnotit svůj návrh na vytvoření Páteřní silniční sítě kraje v centru Žďárských vrchů. 

Z tohoto důvodu byly navrženy tři nové varianty, kudy by měla tato důležitá spojnice krajů a průmyslových center vést.

 

 


 


 

Starosta Bystřice nad Pernštejnem, Karel Pačiska, by sice nejvíce uvítal variantu C, ale i s možností B je spokojen. Novoměstská starostka Zdeňka Marková by preferovala variantu A. Hlavní spor se vedl o to, jestli směřovat tah z Velkého Meziříčí do Jimramova přes Bystřici nad Pernštejnem či přes Nové Město na Moravě.

Nakonec zvítězila kompromisní varianta B. Zdeňka Marková ovšem s tímto řešením není moc spokojena. „ Navržená silnice se téměř po celém území bude muset přetrasovat. Varianta A by podle mého názoru vyžadovala určitě méně investic.“

Náklady na Páteřní síť kraje Vysočina budou určitě obrovské. Daná šířka devět a půl metru není v současné době téměř na žádném úseku navržené silnice. Navíc kraj očekává přemostění některých údolí, jako například Strážku. „Kdybychom raději investovali do oprav stávající sítě tak, aby i menší silničky byly dobře sjízdné, byly by peníze vynaloženy určitě lépe. Je strašně důležité tyhle komunikace neopomíjet,“ dodává novoměstská starostka.