Vítr se přehnal i Vysočinou

Od minulého úterka jsme poslouchali informace o blížících se vichřicích. Upozorňování se stupňovalo se čtvrtečním termínem, kdy byl hlášen vítr o takové intenzitě, jaká zde hodně dlouho nebyla.

 

 

 

Slib meteorologů se vyplnil. Během čtvrtka se vítr stupňoval a nabíral na své síle. Nejhorší situace přišla přes noc.
Občas se někdo připravil tím, že schoval auto mimo dosah větví stromů nebo přivázal popelnice. Víc se asi těžko dalo dělat. Pak už jsme jen slyšeli, jak orkán řádí v Německu, kolik lidí to odneslo životem a jak se žene k nám. Naštěstí přece jen nenadělal až takové škody jak v zahraničí.

Na Vysočině bylo v pátek ráno spousta míst neprůjezdných. Stromy ležely přes silnice, které ale byly brzy zprůjezdněny. V některých obcích nešla elektrika, občas někde ležel převrácený kontejner.I když jsme se škodám na majetku nevyhnuli, následky orkánu nejsou až tak kritické. Největší stopy asi vítr napáchal v lesích. Lesníci nyní prochází škody a vyčíslují finanční stránku kalamity. Bude nutné zpracovat obrovské množství dřeva a lesy dát do pořádku. Pokud se práce provedou citlivě, brzy jistě budou poškozená místa vyčištěna a opět vysázena. Ale pokud vyrazí "na pomoc" harvestory, zbude po nich mnohem větší zkáza než po samotném větru.