Život a dílo profesora Antonína Bočka

To je název připravované konference, kterou na počest svého významného rodáka pořádá Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem ve spolupráci s muzejní radou.  

Akce je reakcí na sto šedesáté výročí úmrtí této osobnosti. Zemský archivář a historik Antonín Boček, autor čtyřsvazkového díla CODEX DIPLOMATICUS MORAVIAE neboli Soubor listin a listů moravských, zemřel 13. ledna 1847.

 

Podle předsedkyně muzejní rady, Evy Špatkové,  není tato osobnost ve svém rodišti nijak moc známá, což byl jeden z důvodů, proč konferenci svolat. Dílo Antonína Bočka je navíc poněkud rozporuplné. Jsou mu sice přiznávány určité zásluhy, zároveň je mu však zazlíváno, že dějiny poněkud upravoval a přikrášloval. A to zvláště dějiny svého rodného města. K jeho zásluhám i prohřeškům by se měly na konferenci vyjádřit mnohé osobnosti, sezvané z celé republiky.

 

Na závěr snad už jen pár organizačních pokynů. Jestliže máte chuť se konference zúčastnit, musíte svou účast potvrdit a to do 25. října na tel. číslech 566 590 332, 732 779 891 nebo na e-mailové adresy:  spatkova.tajemnik@mu.bystricenp.cz nebo ringsmann@centrum.cz . Účastnický poplatek činí 100Kč a je v něm zahrnuta i cena oběda.

 

A ještě kdy a kde. Tak tedy v pátek, devátého listopadu, ve velkém sále Kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem. Prezentace účastníků začíná v osm a končí v devět hodin.