Vrátí se svatý Jan do Svatojánského údolí?

Od roku 1881 hlídal svatý Jan Nepomucký, patron bezpečného putování a šťastného návratu, cestu vedoucí nad říčkou Bystřicí. Více než o sto let později už ale byl skalní ostroh prázdný. Socha světce zmizela.

Dohady o jejím zmizení byly různé. Někteří předpokládali ukrytí sošky před poškozením, jiní krádež, další zničení. Město Bystřice nad Pernštejnem vyhlásilo po ztraceném světci pátrání a za jeho znovunalezení dokonce přislíbilo finanční odměnu.


Výzva města přinesla své ovoce. Na jedné z vírských zahrad bylo objeveno torzo sochy, které se velice podobá zmizelému svatému Janu Nepomuckému. „Viděl jsem sice jenom fotografie původní sochy, ale na devadesát procent pochází opravdu nalezená část ze zmizelého originálu,“ potvrdil Vladimír Cisár z Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem.


S vlastníky zahrady (a tudíž i sochy) představitelé města dosud nejednali, informace získali od všímavých spoluobčanů. Takže není ani známo, jak a kdy se socha octla u svých nynějších majitelů.


I kdyby se bystřickým nepodařilo ztracenou sochu znovu získat, nezůstane skalní ostroh dlouho prázdný. V tomto místě by mělo být jedno z takzvaných „Bystřických zastavení“, které by chtělo město vybudovat v rámci Svratecké vodohospodářské naučné stezky.


Svátek svatého Jana Nepomuckého připadá na šestnáctý květen a v tento den by měla být socha světce již vrácena na své místo. Ať už to bude originál, či kopie z umělého kamene nebo bronzu, jisté je, že po dvaceti letech nepřítomnosti bude světec opět hlídat kroky poutníků na cestě z Bystřice nad Pernštejnem do Víru.