Ve Žďáře nad Sázavou už jsou na zimu připraveni

Před nedávnem byl na žďárské radnici projednán takzvaný „Operační plán zimní údržby“, který by měl zajistit připravenost města na sněhovou nadílku.   

Ale jak uvedl starosta města, Jaromír Brychta „jsme připraveni na zimu, ale samozřejmě v rámci našich možností. Na straně jedné jsou společenské potřeby a na straně druhé ekonomické možnosti vlastníka. A vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka, není možno závady v zimní údržbě vždy odstranit, nýbrž jen zmírnit.“

 

Město Žďár nad Sázavou je majitelem sto čtyřiceti kilometrů komunikací. Z toho je asi polovina chodníků a druhá polovina silnic. I z toho důvodu byly předem určeny priority a komunikace byly očíslovány od jedničky po trojku. První zóna musí být uklizena do čtyř hodin, druhá do deseti a na úklid třetí zóny má město nejdelší limit – komunikace musí být sjízdné a chodníky průchodné do dvaceti čtyř hodin od napadení sněhu.

 
 

 
 

 

Rozdíl je i mezi pracovní dobou a dobou volna. Pokud napadne pět centimetrů sněhu v pracovní den, pak musí do třiceti minut vyjet sněžné pluhy. Týká se to ale pouze doby od šesti do čtrnácti hodin. V době mimopracovní mají pracovníci zimní údržby na svůj výjezd celou hodinu.

 

Na kompletní zimní údržbu byla z rozpočtu města v letošním roce vyčleněna částka sedm a půl miliónu korun. Zda tato suma je či není adekvátní, to ukáže čas. Předcházející zima byla mírná, takže bylo vyčerpáno pouze minimální množství financí. Zato zima předminulá, která přinesla obrovské kvantum sněhu, „spolkla“ ve Žďáře nad Sázavou téměř jedenáct miliónů korun na zimní údržbu.