Ztracený Svatý Jan nalezen, ale...

„Torzo sochy svatého Jana bylo sice objeveno, avšak jeho rekonstrukce už není možná.“ Tímto sdělením informoval bystřický starosta Karel Pačiska o výsledku pátrací akce vyhlášené městem.

„Musíme říct, že několik amatérských detektivů se do hledání aktivně zapojilo a výsledkem byla jednak detailní fotografie sv. Jana někdy ze šedesátých let minulého století (fotografie č. 1) a úspěchem největším bylo samotné objevení torza sv. Jana na zahradě jednoho z domů v obci Vír (fotografie č.2 ),“  doplnil místostarosta Josef Vojta.

 
 

 
 

 

To, co ze sochy zbylo, si přijeli do Víru prohlédnout spolu s Josefem Vojtou malíř a sochař Karel Rossí a vedoucí bystřického muzea Vladimír Cisár. Společně se shodli na tom, že nalezené torzo již opravit nepůjde, a že bude tedy potřeba vytvořit skulpturu novou.

 

Byly navrženy tři varianty. Tou první je zhotovení kopie sochy svatého Jana, která se nachází v obci Nyklovice. Druhou variantou je opět napodobenina, tentokrát sochy z líseckého  kostela svatého Mikuláše. Je neznámého původu a pochází z poloviny 18. století. Poslední možností je vytvoření skulptury zcela nové.

 

V současné době se jedná také o tom, z jakého materiálu by svatý Jan měl být vyroben. Nejdříve se uvažovalo o dřevu, od toho bystřičtí ale brzy ustoupili. Ve hře je teď slitina nebo umělý kámen. K poslední variantě se přiklání většina. Předpokládané náklady na vytvoření nové sochy se pohybují od šedesáti do devadesáti tisíc korun.

 

Nově vytvořená téměř metrová socha by měla být umístěna na stávající podstavec na skalním ostrohu nad řekou Bystřicí při cestě do Víru.