Vratislavovo náměstí přijde o borovice

Už od padesátých let minulého století má centrální náměstí v Novém Městě na Moravě standardní podobu. Zeleň je na něm zastoupena hlavně borovicemi, které lemují obě jeho delší strany.      

Borovice vtiskly náměstí jeho jedinečnost a originalitu, ale vzhledem k tomu, že nebyly nikdy nijak upravovány a nebyl regulován jejich růst, jsou v současné době ve značně neutěšeném stavu. Některé z nich dokonce zlomil letošní první příval sněhu. Ostatní s největší pravděpodobností také nepřežijí zimu bez újmy.

 

 

 

Na zlámané stromy už vydal odbor životního prostředí rozhodnutí o jejich skácení. Důvodem je havarijní stav borovic spolu s možností ohrožení kolemjdoucích.

 

Budoucnost těch ostatních bude záviset na posouzení odborníků na zeleň. Pokud dendrolog shledá, že zde není již možnost jakékoliv nápravy, bude jejich osud zpečetěn.  Podobný názor zastává i starostka města Zdeňka Marková: „Možná, že příroda je moudřejší než my. My se nemůžeme dohodnout, co udělat s náměstím. Borovice jsou s největší pravděpodobností tak staré a křehké, že nevydrží nával sněhu. Tím by nám usnadnily konečné rozhodnutí. Během tří týdnů by Rada města měla mít k dispozici výsledky šetření odborníků a bude moci s konečnou platností rozhodnout, co s nimi.“

 
 

 
 

 

Neznamená to ovšem, že na Vratislavově náměstí už borovice nikdy růst nebudou. Podle starostky jsou dvě možnosti řešení. Buď zlikvidovat pouze stromy, které se rozpadají a ostatní nechat ve stávajícím stavu, v tomto případě by ale náměstí ztratilo původní koncepci. Druhá možnost je odstranit všechny stromy a na jejich místo vysadit novou zeleň ve stejném stylu. Posledně jmenované řešení by mělo navíc ještě několik výhod. Náměstí by se více otevřelo, návštěvníkům by se naskytl lepší pohled na historické domy, které jej lemují. Nově vysázené stromky by zase mohly být od mládí upravovány tak, aby nedošlo k jejich neregulovanému růstu. Je tu ovšem ještě jedna varianta. Vykácet borovice a na jejich místo vysadit úplně jinou zeleň.

 

Pro borovice ale mluví hlavně návrat k tradici. Nákresy původní Makovského koncepce se sice nedochovaly, ale je jasné, že toto řešení vtisklo Vratislavovu náměstí jeho jedinečný ráz. Vždyť které další náměstí se může chlubit tím, že je zelené po celý rok?


Vysočina, Nové Město na Moravě.