Statisícové pokuty za nešetrnou těžbu

Harvestorová technologie není zrovna nejvhodnější pro těžbu dřeva v Chráněné krajinné oblasti. To se potvrdilo i v letošním roce, kdy byly tyto těžké stroje nasazeny na likvidaci kalamity po nepříznivé zimě.   

Těžká technika dokáže sice poměrně rychle odstranit rozsáhlou nahodilou těžbu, ale k přírodě se chová víc než macešsky. Narušené sítě vodních toků, změny struktury půdy, poškození kořenů a kmenů zdravých stromů - to vše je následek nešetrné těžby. Navíc bylo poškozeno dokonce první pásmo ochrany přírody v lokalitě Rybenské perničky. Takzvané kamenné moře dodnes nese známky otisků kol harvestorové  techniky.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Česká inspekce životního prostředí, inspektorát Havlíčkův Brod, se zabývala touto kauzou a v minulých dnech udělila následující pokuty:

 

Firma Petra s.r.o. Hodonín, která těžbu prováděla, dostala pokutu od oddělení ochrany lesa ve výši pět set tisíc korun a od oddělení ochrany přírody ve výši osm set tisíc korun.

 

Lesy České republiky s.p. Hradec Králové, které neprovedly potěžební  úpravy, obdržely také pokutu od oddělení ochrany lesa a to ve výši čtyři sta padesát tisíc korun.

 

Rozhodnutí o udělení pokuty jsou v právní moci.

 

Českomoravská vysočina, CHKO Žďárské vrchy, Svratecká hornatina, Železné hory