Dočká se Nové Město dalšího parkoviště?

Dočká se Nové Město dalšího parkoviště?

Nedostatečná kapacita parkovacích míst na náměstí je problémem většiny měst. Mnohé radnice přistupují k náhradnímu řešení, kterým je výkup pozemků v bezprostřední blízkosti centra, aby zde mohly vybudovat nová parkoviště.

K tomuto kroku se rozhodli i představitelé Nového Města na Moravě. Jejich zájem upoutal pozemek, který kdysi býval v majetku města, ale byl prodán soukromému vlastníkovi. V současné době je na této parcele nedokončená stavba, která zřejmě nebude nikdy dostavena. Při prodeji zmíněného pozemku si město dalo do smlouvy předkupní právo pro případ, že by se ho majitel chtěl v budoucnu vzdát.

Taková situace nastala a tak město projevilo o odkoupení zájem. Bohužel se však k pozemku váže i nedokončená stavba, kterou bude muset Nové Město na Moravě odkoupit spolu s parcelou a zlikvidovat. Za to zaplatí další nemalou částku. „Město se nechce vzdát předkupního práva a zastupitelé schválili odkup tohoto pozemku v souladu s uzavřenou smlouvou“, potvrdila starostka Zdeňka Marková.

Pro město tato koupě rozhodně nepatří mezi výhodné investice. „Nicméně jde o pozemek, který se nachází v bezprostřední blízkosti náměstí, a který může v budoucnu pomoci řešit problematiku parkování v této lokalitě. Jsem přesvědčená, že jde o strategický pozemek pro město a proto také zastupitelstvo rozhodlo tak, jak rozhodlo,“ dodala starostka.

Vybudování nového parkoviště je však prozatím v nedohlednu. „V současné době nevíme, zda nám bude povolen přístup na tento pozemek ze silnice číslo devatenáct. V tomto směru jsme již zahájili jednání s policií i Ředitelstvím silnic a dálnic. Zatím ale není zcela jisté, zda majitel pozemek opravdu prodá, takže veškerá jednání jsou pouze předběžná,“ informovala Zdeňka Marková.

Cena pozemku navýšená o cenu nedostavěné nemovitosti se vyšplhala na částku pět set čtyřicet šest tisíc korun, což se ještě navýší likvidací zmíněné stavby. Pokud se však městu záměr podaří zrealizovat, určitě to napomůže vyřešit komplikované parkování na náměstí. Podle hrubého odhadu by zde mohlo vzniknout okolo šedesáti nových parkovacích míst. Motoristé by přijížděli přímo ze silnice číslo devatenáct, čímž by se vyhnuli středu města. Přístup na Vratislavovo náměstí by zde byl taktéž vyřešen, chodník by ústil u budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny.