Město přispěje i na opravu kostela

Radní města Bystřice nad Pernštejnem nezapomněli do svého rozpočtu na letošní rok zahrnout i částky na opravu památek.     

Kromě jiného byla schválena i účelová dotace farnímu kostelu sv. Vavřince ve výši čtyři sta tisíc korun na opravu jeho průčelí a dalších tři sta tisíc jako půjčka na tentýž účel. Starosta města Karel Pačiska připomenul, že průčelí kostela bylo už jednou opravováno, ale práce nebyly dokončeny. Firma, která je prováděla, zkrachovala. Dodnes není vyřešen spor mezi farním úřadem a dnes již neexistující firmou, která nedokončila opravy. „Chtěli bychom dodělat staré resty, abychom se od nich mohli odrazit dál,“ dodává Karel Pačiska. Stejného názoru je i místostarosta Josef Vojta. „Je to jedna z dominant města a opravu si určitě zaslouží.“  

 
 


Gotický, barokně přestavěný kostel pocházející z první poloviny třináctého století stojí na Masarykově náměstí. Zasvěcen je svatému Vavřinci, patronu knihovníků, archivářů, hasičů, zbrojířů, nožířů, pivovarníků, sládků, hostinských, pradlen, cukrářů, sklářů, kuchařů, studentů a chudáků. Kromě toho je tento svatý patronem všech oborů, které mají co do činění s ohněm.

Původní kostel byl mnohem menší, než jak jej známe dnes. Nynější podobu dostal až v letech 1751 – 1754 zásluhou děkana Františka Ignáce Dintera. Tehdy byly postaveny i obě věže, před přestavbou se kostel mohl pyšnit jen jednou věží.  Až do roku 1841 se okolo kostela nacházel hřbitov.

Opravy potkaly kostel sv. Vavřince i v dalších letech, z těch největších to byla například rekonstrukce věží, která proběhla v roce 1873. Jejich báně ale musely být v roce 1976 sneseny a nahrazeny provizorní konstrukcí, protože byly doslova v havarijním stavu. O dva roky později dostala dnešní podobu levá věž, pravá si na ni musela ještě tři roky počkat. Zároveň byla opravena i fasáda přední části kostela.

 
 


Ačkoliv je kostel sv. Vavřince pro bystřické samozřejmostí, pro návštěvníky města je jednou z prvních věcí, kterých si všimnou. Nepřehlédnutelný a majestátný, pamatující zlé i dobré časy - požáry, epidemie, ale i znovuobnovení a růst města. A stejně jako všechny historické památky, i tato stavba vyžaduje opravy. Letos se snad nějakých dočká.