Nedodržení předpisů se nemusí vyplatit

Nedodržení předpisů se nemusí vyplatit

Parkovacích míst ve městech je žalostně málo a tak si mnozí řidiči poradí, jak umí. Co na tom, že ne vždy je to v souladu se zákonem.Nerespektování dopravních značek se však v Novém Městě na Moravě brzy nemusí některým hříšníkům vyplatit. Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání smlouvu s odtahovou službou, která nabude platnost dnem podpisu.

„Stejně jako ostatní města i my máme problémy s nepovoleným parkováním“, říká místostarosta města Stanislav Marek. „Doposud se tyto přestupky prakticky nijak neřešily, a proto jsme se rozhodli přistoupit k tomuto opatření. Největší problémy s nepovoleným parkováním máme na ulici Malá, kde se smí parkovat pouze na jedné straně“

Nejde vždy jen o nerespektování trvalého dopravního značení. Těžkosti nastávají i při čištění ulic nebo odstraňování sněhu z parkovišť v zimním období. Mnozí majitelé si ani přes několikeré upozornění ze strany města nepřevezou své automobily jinam a raději riskují jejich poškození při plánovaném úklidu.

Pokyn k odtažení může dát nejen policie, ale také zástupce města, který má na starosti místní komunikace. V praxi to bude probíhat tak, že špatně zaparkované auto bude po sepsání protokolu a pořízení fotodokumentace odtaženo do Olešné, kde je pro tyto případy připravena „odkládací“ plocha.

První reakcí majitelů, kteří zjistí, že se jejich auto nenachází tam, kde jej zaparkovali, je obrátit se na policii. Ta už bude vědět, kde má nezodpovědný řidič svůj automobil hledat. Městská policie bude v těchto případech úzce spolupracovat s Policií České republiky, takže bude jedno, na kterou z nich vlastník vozidla zavolá. Následovat pak bude nejen pokuta, ale i finanční vyrovnání s odtahovou službou.

Během měsíce května by měla být schválená smlouva podepsána a bezprostředně poté se jistě v Olešné ocitnou vozidla prvních hříšníků. „Toto nepopulární opatření se zřejmě nesetká s příznivým ohlasem řidičů, ale je nutností, neboť případy špatného parkování jsou stále častější“, konstatuje Stanislav Marek.