Vítězná práce se dostane na poštovní známku

Bystřice nad Pernštejnem bude letos vyhlašovat již třetí ročník „Dětské výtvarné soutěže“.    

Mladé malíře bude lákat nejen finanční odměna, ale také to, že vítězná kresba by měla sloužit jako předloha pro příležitostnou poštovní známku Bystřicka. I proto by měly být náměty kreseb nadčasové a hlavně by se měly týkat buď Bystřice samotné, nebo mikroregionu Bystřicko.

 

„Soutěž je vypsaná pro dvě věkové kategorie – šest až deset let a jedenáct až patnáct let. Termín odevzdání jednotlivých prací je stanoven na čtvrtého února. Pak zasedne odborná porota, ve které budou i renomovaní bystřičtí umělci, kteří pak vyhlásí vítěznou kresbu nebo malbu“ vysvětluje místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta.

 

Podmínky soutěže jsou jednoduché. Technika není předepsána, každý si může zvolit takovou, která je mu nejbližší. Formát výkresu je maximálně A4 a do kresby musí být zakomponován i název „Bystřicko“. Odevzdané práce musí být originálem a jeden autor může odevzdat nanejvýš dvě kresby. Na zadní straně odevzdané práce by měla být upevněna obálka s údaji o autorovi. Neměl by v ní chybět název a sídlo školy, jméno a příjmení autora, datum narození autora a třída.

 

Odborná komise vybere do konce února tři nejlepší návrhy. Autoři vítězných prací obdrží lákavou finanční odměnu. Za třetí místo získá tvůrce tři sta korun, druhé místo bude odměněno pěti sty korunami a vítězná kresba přinese svému autorovi sedm set korun.

 

Příležitostných známek by se mělo vytisknout tři sta aršíků, což znamená dva tisíce sedm set kusů. Bystřickým jde hlavně o větší propagaci krás a pozoruhodností jejich kraje. S tím přímo souvisí i zvýšení cestovního ruchu. Pro propagaci svého mikroregionu dělají bystřičtí v poslední době maximum, což se jim určitě časem vrátí v podobě zvýšeného zájmu o město i okolí.

 

Vysočina,  Bystřice nad Prenštejnem