Unikátní malby budou obnoveny

V prosinci minulého roku byly v Městském muzeu Bystřice nad Pernštejnem objeveny vzácné historické malby.     

Budova muzea byla v té době podrobena rekonstrukci a na malby se přišlo zcela náhodou. Když se řemeslníci pustili do jedné z místností v prvním patře, nestačili se divit. Pod několika vrstvami novějších maleb se najednou objevila malba prastará, na které byly zřetelně vidět tahy štětcem a stínování.  Žádná šablona, žádný váleček. Prostě práce, která se dnes už jen tak nevidí.


Vedení muzea spolu s radnicí se rozhodli povolat odborníky z národního památkového ústavu, kteří potvrdili historickou hodnotu maleb a doporučili jejich obnovu.

 
 

 
 

 
 

 
 


Zrestaurování maleb v této jedné místnosti přijde město asi na čtyři sta šedesát tisíc korun. Představitelé Bystřice nad Pernštejnem se část potřebných peněz pokusí získat z grantů kraje Vysočina a také vedení muzea podle slov starosty Karla Pačisky přislíbilo ušetřit na provozních výdajích.


Výzkum a obnova maleb je náročná nejen finančně, ale také časově. A hlavně vyžaduje doslova svatou trpělivost.  V bystřickém muzeu se tohoto úkolu ujali restaurátoři pod vedením malíře a sochaře Karla Rossí.


Jak dlouho si myslíte, že vám to bude trvat?
Asi dost dlouho. Zatím pouze odkrýváme. Nahoře je šablonovitá  malba, přelom devatenáctého a dvacátého století. Pod tím je malba daleko starší.  Malbu bychom nechtěli odkrýt celou, ale pouze část, abychom si mohli udělat představu, jak skutečně vypadala. A budeme pak dělat repliku na celou tuto místnost.


Jak je původní malba stará?
Tipuji tak první třetina devatenáctého století.

Můžete popsat celý proces, kterým tato místnost projde?
V první fázi proběhne odkryv na zachovanou mladší vrstvu. Dále provedeme rozšířené sondy, podle kterých zhotovíme šablony. Historické malby budou přetaženy novou vrstvou barvy a provedena 
rekonstrukce výmalby.

Která fáze je podle vašeho názoru nejsložitější?
Všechny fáze jsou důležité a náročné.

Čím se lišily původní staré malby od těch dnešních?
V dnešní době již toto řemeslo víceméně zaniklo.

Práce restaurátora vyžaduje určitě spoustu trpělivosti. Ztrácíte ji někdy?
Ne.


Jsou předpoklady, že i další místnosti bystřického muzea skrývají svá tajemství. Budete je postupně odhalovat?
Záměrem vedení muzea je provést tyto práce i v dalších místnostech.


Myslíte, že vás v této budově čekají ještě další překvapení?
Doufáme, že ano.


Kromě Karla Rossí se na restaurování podílí ještě jeho bratr Tomáš, Kateřina Rossí a František Tržil. Poslední dva jmenovaní se podíleli v minulých letech i na obnově menších památek v Bystřici nad Pernštejnem.  Jejich rukama prošly například kříže a křížky nacházející se na území města, kterým vrátili pozlacením ztracený lesk.

Obnova maleb v bystřickém muzeu potrvá několik měsíců, ale vše by mělo být hotovo do dvacátého šestého dubna. V tento den by se mělo muzeum znovu otevřít pro veřejnost a přivítat první zvědavé návštěvníky.


Vysočina,  Bystřice nad Pernštejnem