Obyvatelům sídliště "Pod nemocnicí" vadí výstavba nového stadionu

V souvislosti s budováním regeneračního centra bude Nové Město na Moravě muset přestěhovat stávající sportovní areál z centra města. Radnice sportovcům slíbila postavit stadion zbrusu nový na zelené louce nedaleko nemocnice. Obyvatelům sídliště „Pod nemocnicí“ se však tento návrh nelíbí. Proto se rozhodli zaslat zastupitelům města petici, ve které bude vyjádřen jejich nesouhlas spolu s důvody, které je k tomuto kroku vedly.

Radnice sportovcům slíbila postavit stadion zbrusu nový na zelené louce nedaleko nemocnice. Obyvatelům sídliště „Pod nemocnicí“ se však tento návrh nelíbí. Proto se rozhodli zaslat zastupitelům města petici, ve které bude vyjádřen jejich nesouhlas spolu s důvody, které je k tomuto kroku vedly.

 

Co konkrétně novoměstským občanům vadí? Areál nového fotbalového stadionu má těsně sousedit se jmenovaným sídlištěm, ve kterém je 108 bytových jednotek a bydlí zde 350 obyvatel. Podle jejich názoru by výstavba sportoviště„významným způsobem zhoršila životní podmínky těchto obyvatel“. Jde jim o možné nebezpečí úrazu a taky zvýšení hluku v době stavby. Nejvíce prý budou ohroženy děti, které „na sídlišti hojně pobíhají a hrají si na všech vhodných prostranstvích“.

 

Dále si obyvatelé sídliště stěžují na to, že během stavby dojde k nadměrnému zatížení a následnému zhoršení stavu komunikace a „může dojít i k poškození kanalizační sítě pod tělesem komunikace“. Obávají se i dopravních komplikací, poukazují na současný kritický nedostatek parkovacích míst.

 

Starostka města Zdeňka Marková přijala tuto petici s netajeným údivem. „Přiznám se, že když v petici občané napíší, že jsou proti fotbalovému stadionu, protože děti budou jeho provozem ohroženy, tak tomu opravdu nerozumím. My se snažíme vybudovat sportoviště a zajistit takové prostředí, aby si děti na ulicích hrát nemusely. Aby mohly svůj čas trávit kvalitněji, třeba sportováním.“ Stejně tak není jasné, proč tráví sídlištní děti svůj volný čas „na všech možných prostranstvích“ a nevyužívají stávající dětské hřiště.

 

Kromě toho sepsání petice předcházela schůzka starostky s petičním výborem. „Po téměř tříhodinové diskuzi jsme se rozcházeli s tím, že jsme si věci ujasnili. My si samozřejmě uvědomujeme, že výstavba areálu zatíží zmíněné území. Ale to se stane vždy a všude, kde se něco staví. Je iluzorní si myslet, že prostranství zůstane navždy loukou. A jakákoliv výstavba v této lokalitě by dané území zatížila“, hájí své stanovisko starostka.

 

Problematiky parkování v této lokalitě jsou si představitelé města vědomi. Ovšem není to jediné místo, kde je nutné parkovací místa řešit. „Máme lokality, které jsou pro město z tohoto pohledu výrazně složitější a obtížnější“, říká Zdeňka Marková. „Parkování je problém nejen Nového Města, nejen České republiky, ale evropský. Ulice nafouknout neumíme a dříve nikdo nepředpokládal, že v každé rodině budou dvě až tři auta“, dodává.

 

Podle starostky Nového Města na Moravě je možné, že časem by mohl být stadion přístupný z ulice U jatek. Toto řešení je zatím nereálné, protože zde město nevlastní pozemky a navíc tímto územím prochází biokoridor, který má ve své péči CHKO. „Přemostění potoku a zprůjezdnění ulice U jatek je zatím pouze výhledovou záležitostí,“ upřesňuje Zdeňka Marková.