Občané Nového Města se budou moci podílet na výběru nového logotypu

Novoměstská radnice vyhlásila před nedávnem soutěž pro širokou veřejnost o vytvoření nového logotypu města, což je vlastně znak města doprovázený textem, čímž se poněkud liší od loga, které je pouze obrázkem bez textu.  

Návrhy měly být podány do 31. ledna a hlavními kritérii, podle kterých bude vybráno vítězné dílo, je jednoduchost a výstižnost. Veškeré logotypy se nejdříve dostaly do rukou Světlany Janouškové z regionálního rozvoje města.

 

Kolik se přihlásilo soutěžících?

Do soutěže se přihlásilo padesát devět uchazečů. Ale protože zde byla možnost neomezeného počtu návrhů, tak logotypů přišlo o mnoho víc, asi kolem stovky.

 

První návrhy na logo a logotyp města byly od dětí zdejších základních a uměleckých škol. V čem se nejvíce liší návrhy dětí a dospělých?

Samozřejmě, že je tam znát určitá profesionalita. Přihlásili se neprofesionálové i profesionální firmy či osoby, které se zaměřují na propagaci a reklamu. Rozdíl byl hlavně v tom, že dětmi zpracované návrhy byly velice složité. Z toho důvodu se také nedaly využít tak, jak bychom potřebovali.

Dětských návrhů přišla spousta, děti do nich vnášely hrozně moc a při vymýšlení loga a logotypu používaly hodně barev, které tak trochu specifikují onen otevřený dětský svět. Měli jsme z jejich návrhů radost, moc se nám líbili, ale bohužel byly pro naše záměry nepoužitelné.

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Jaký motiv je na návrzích nejčastěji použit?

Návrhy jsou velice různorodé. Samozřejmě jsme se snažili dát soutěžícím i nějaký návod, jakým způsobem bychom rádi logotyp směřovali, aby to opravdu vyzařovalo něco ze zdravých měst. Dávali jsme jim podklady, jak jsou zdravá města charakterizována a odkazovali jsme je i na internetové stránky města, aby si nasáli atmosféru tohoto místa a této oblasti, protože se nepřihlásili jenom místní, ale návrhy přicházely z celé republiky.

Nejvíce se objevovaly motivy kostelů, sněhových vloček, SKI hotelu, objevily se i motivy Harusova kopce a tak dále. Ale neřekla bych, že něco vyloženě převažovalo. Byla v tom spíše cítit určitá souhra. Lidé vnímají Nové Město na Moravě jako město cestovního ruchu, turistiky, čisté přírody, prostě jako centrum Vysočiny.

 

Co bude s návrhy dál?

Byla vybrána hodnotící komise, která byla schválena radou města. Tato komise se již sešla v prvním kole výběru. Sázelo se hlavně na to, aby logo bylo jednoduché a aby zde byla zřetelná myšlenka, která by směřovala jak k Novému Městu, tak i ke „zdravým městům“, protože Nové Město na Moravě je od roku 2001členem Národní sítě zdravých měst v České republice. Snaha byla vybrat takové návrhy, které by byly snadno zapamatovatelné a identifikovatelné.

 

Bude se na výběru podílet i veřejnost, a pokud ano, tak jakým způsobem?

Ano, právě teď vybíráme způsob, jakým bychom mohli oslovit občany města. Snažíme se navázat spolupráci s některými obchodními domy. Chtěli bychom zveřejnit návrhy, které vyjdou z užšího výběru hodnotící komise, bude se jednat asi o sedm návrhů. Občané by pak mohli hlasovat pomocí hlasovacích lístků.  Sami jsme zvědaví, s jakým ohlasem se tato aktivita setká, a doufáme, že si občané v této hektické době najdou čas a pomohou nám zvolit vítězný návrh, který pak bude používán na propagačních materiálech města i mikroregionu.

 

A kdy budeme znát vítěze soutěže?

Přibližně od sedmého března by měly být jednotlivé návrhy vystaveny na určených místech a veřejnost bude moci po dobu tří týdnů dávat své hlasy vybraným logotypům. Koncem března by se měla sejít rada města, která by schválila vítěze vzešlého z návrhů hodnotící komise a občanů.

 

Návrhy na fotografiích jsou dílem žáků novoměstských škol.