Novou gamakamerou už jsou vyšetřováni první pacienti

Vysočina,  Nové Město na Moravě Zcela nový diagnostický přístroj byl zakoupen pro oddělení nukleární medicíny v novoměstské nemocnici.      

Gamakamera není ovšem takovou novinkou, jak by se na první pohled zdálo. Novoměstská nemocnice ji pro diagnostiku používala již dříve, ale přístroj byl zastaralý a vyšetření pacientů trvalo velice dlouho. Nová gamakamera by měla pacientům přinést pohodlnější a rychlejší vyšetření a také mnohem spolehlivější diagnostiku.

 
 

 

Pořízení takového přístroje je pro každou instituci finančně náročné. „Celkové náklady na úpravu prostor a zakoupení přístrojového vybavení činily osmnáct miliónů korun“, řekl ředitel nemocnice MUDr. Zdeněk Kadlec. Největší zásluhu na tom, že se nový přístroj v novoměstském zdravotnickém zařízení objevil, má kraj Vysočina, který poskytl patnáct miliónů tři sta tisíc korun.

 

Slavnostního přestřižení pásky se za přítomnosti významných hostů a zdravotnického personálu zhostili hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana Ing. Pavel Hájek a ředitel nemocnice MUDr. Zdeněk Kadlec.

 

 

Největší radost z nové gama kamery měl zcela jistě primář oddělení nukleární medicíny MUDr. Jaroslav Bureš.

 

K čemu přesně gamakamera slouží?

Laicky řečeno slouží k vyšetřování funkce různých orgánů. Metody nukleární medicíny vychází ze stopovacího principu, kdy pomocí specifických látek, které jsou aplikovány do vnitřního prostředí organismu, sledujeme jejich rozvrstvení a změny v organismu. Tak můžeme posoudit i funkci jednotlivých orgánů. Například se jedná o vyšetření skeletu, kdy jsme schopni diagnostikovat kostní metastázy již šest měsíců před tím, než se objeví rentgenologické změny.

 

Které další nemoci dokáže tento přístroj diagnostikovat?

Kromě kostních metastáz je možné diagnostikovat i zlomeniny, které se neobjeví na rentgenovém vyšetření. Jsou to únavové zlomeniny nebo zlomeniny kosti člunkové. Gamakamerou provádíme i zátěžové vyšetření srdce, je možné diagnostikovat ischemickou chorobu srdeční.

 

V čem je tato nová gamakamera lepší než ta původní?

Ta původní měla jen jeden detektor, takže řada vyšetření trvala až šedesát minut. Během vyšetření je zapotřebí, aby pacient zůstal v klidu, což se během tak dlouhé doby ne vždy podařilo. Výsledek byl pak ovlivněn pohybem pacienta. Nová gamakamera má detektory dva, takže vyšetření je možné provést v polovičním čase. Navíc tyto detektory mají vyšší účinnost, vyšší prostorové rozlišení a přístroj je vybaven také zdrojem rentgenového záření – takzvaným cétéčkem. To doplňuje anatomickou informaci a umožňuje přesně lokalizovat poruchu. Protože má jiné parametry než klasické CT, není to jeho náhrada a jeho využití je vhodné jen pro nukleární medicínu.

 

 

Kolik pacientů jste schopni takto vyšetřit?

Ročně vyšetříme asi dva tisíce dvě stě pacientů, v průměru deset denně. Toto vyšetření je časově náročné.

Pacient teď získá během jednoho pobytu u nás i další vyšetření. Kromě celotělového vyšetření se provede i zobrazení tomografické, které umožní mnohem přesnější diagnostiku.