Jak na to

 Vysočina,  Nové Město na MoravěPeníze, peníze a zase peníze. Ty jsou neustále největším problémem nejen pro domácnosti, ale i pro obce, města, či různé spolky.  

Není to ovšem pouze fenomén dneška. Sháněním finančních prostředků se „bavili“ lidé i dříve. Tak například v roce 1907 pořádal Místní odbor Národní Jednoty v Novém Městě na Moravě anketu o tom, co by bylo třeba podniknout k hospodářskému zvelebení kraje. Účast na této anketě byla poměrně veliká. Přítomni byli poslanci, inspektor zemědělské rady, ředitelé institucí a také živnostníci a rolníci nejen místní, ale i přespolní.

 

Hlavními body programu byly podle přítomných pánů (dáma zde zřejmě žádná přizvaná nebyla) přímé získávání pramenů příjmů pro vrstvy nejširší, nepřímé působení na zdokonalení výroby a zprostředkování odbytu pro jisté kategorie obyvatelstva, jako hospodáře, živnostníky a dělníky a národohospodářské povznesení kraje vůbec.

 

Dnes bychom si na řešení takovýchto složitých otázek zažádali o dotaci od státu nebo příspěvek z Evropské unie. V roce 1907 však na to šli úplně jinak. Podle konečného usnesení je nutno:

 

-           Pečovati o zvelebení návštěvy cizinců

-          Pečovati o zvelebení ovocnářství – bylo poukázáno na to, že hlavně kyselejší tvrdé ovoce, po němž je v Německu velká poptávka, by se u nás dařilo. Proto je nutno osazovat ladem ležící obecní pozemky ovocnými stromky přísně vybraných druhů. Ovoce by se mohlo nejen vyvážeti, ale v případě nadprodukce zříditi závody na jeho zužitkování. Vyráběl by se nejen lahodný jablečný mošt, ale také jablečné víno, které podle názoru přítomných má velkou budoucnost neboť vinohradů stále ubývá. Dalším vhodným produktem z jablek jsou povidla a marmelády. Této činnosti by se mohla věnovati každá hospodyně a výrobky by se pak prodávaly společně. (Vida, jak se pánové dokázali postarat o práci svým drahým polovičkám).

-          Sbírat brusinky, borůvky, maliny, jeřabiny a jahody a dodávat je do závodů neb si zřídit malý podnik na úpravu povidel a marmelád. (A jak pánové neopomněli připomenout, z borůvek lze udělat i víno výborné chuti). Při sbírání divokého ovoce se ovšem může vyskytnout jedna nepříjemná překážka. Někde vrchnosti nedovolují vstup do lesa, a proto by bylo dobře podniknout akci na ochranu práva chudoby sbírat v lesích lesní plodiny.

-          Věnovat větší pozornost zelenině. Z Německa se k nám dováží hodně zeleniny a semen, což je způsobeno pouze naší netečností.

-          Poučit občany více o králikářství.

-          Věnovat větší pozornost tkalcovskému průmyslu a lnářství. Nespoléhat jen na odbyt příze, ale prodávat i hotové výrobky

 

Všechny body, které si členové Místního odboru Národní Jednoty v Novém Městě na Moravě dali za úkol, sice splněny nebyly, ale přece jen se na některé dostalo. Zavedena byla například pravidelná přednášková činnost jak v Novém městě, tak i v jeho okolí.  A pár ovocných stromků bylo na obecních pozemcích také vysázeno, i když ne všechny hospodyně úrodu zpracovávaly. A ty, které se přece jen do této činnosti pustily, si ponechaly hotové výrobky pro potřeby své rodiny.

 

Dnes už by jen těžko představitelé měst a obcí získávali finanční prostředky pomocí pilné práce občanů. A také málokterý občan by byl ochoten přispět se svou troškou do mlýna a jít ve svém volném čase a zadarmo třeba sázet ovocné stromky pro národohospodářské povznesení kraje.  Ale schůzování, to nám jde dodnes. Dokážeme se na schůzích pohádat i nadšeně rozvíjet plány do budoucnosti. Hlavně že po nás nikdo nic nechce.