Radovan Lukavský zemřel, jeho hlas bude Vysočinou znít i nadále

Ve věku osmdesáti osmi let zemřela legenda českého divadla a filmu, herec Národního divadla Radovan Lukavský.    

Jeho jméno je nesmazatelně spjato také s Vysočinou. Se svou rodinou trávíval dovolené ve staré chaloupce v Čachnově, lépe řečeno v jeho místní části zvané Ruda. Často byl zván na různé vernisáže, kde svým podmanivým hlasem přednesl pár veršů, popřípadě přečetl úryvek z knížky.

 

Vítaným hostem byl zejména v galerii ve Sněžném, tam poprvé vystoupil před třiadvaceti lety a věrným jí zůstával i nadále. I proto Radovanu Lukavskému udělila obec Sněžné v roce 2005 čestné občanství. Na tomto setkání se slavný herec vyznal z lásky k Vysočině a vzpomenul na všechny osobnosti, které z ní pocházely nebo zde žily a tvořily.

 
 

 
 

 

Hlas Radovana Lukavského však bude znít Vysočinou i nadále. Informační centrum Bystřice nad Pernštejnem totiž v minulém roce nechalo nainstalovat na několika místech mluvící kiosky. Na uvedeném projektu se podílel slavný herec a to tím způsobem, že namluvil veškeré informace. Ačkoliv tentokrát nešlo o umělecký přednes a navíc organizátory tlačil čas, zhostil se pan Lukavský úkolu s profesionalitou sobě vlastní.

 

A tak na některých místech Vysočiny bude stále znít zvučný hlas Radovana Lukavského. Vypráví o památných stromech, skalách, hradech, řekách, vyhlídkách a o všech tajemstvích a krásách své milované Vysočiny.