Obyvatel Bystřice nad Pernštejnem stále ubývá

Strohá statistická čísla nemusí být vždycky jen otravnou a nezajímavou záležitostí. Občas nám dokážou i leccos zajímavého povědět, třeba o životě jednoho nevelkého městečka na Vysočině. 

Tak například statistický záznam o počtu obyvatel žijících na území Bystřice nad Pernštejnem neúprosně poukazuje na nepříjemnou skutečnost, že občanů v tomto městě je stále méně a méně. V roce 1994 zde žilo 9304 lidí, o šest let později se tento počet zmenšil o 109 a v loňském roce evidoval zdejší městský úřad pouze 8793 obyvatel, což je o 511 občanů méně než v roce 1994.

Ani počet narozených dětí na tom není nijak slavně, nicméně oproti celkovému počtu obyvatel se tato čísla příliš neměnila, dalo by se říci, že spíše stagnovala. Rok 1994 přinesl 102 novorozeňat, v loňském roce uvítali bystřičtí 98 malých občánků. Nejméně dětí se narodilo v roce 2001, statistika udává číslo 72.

Alarmující je spíše počet odhlášených obyvatel. Zatímco přihlášených v roce 2007 je 144, odhlásilo se o 44 občanů více. Podle názoru starosty města Karla Pačisky se lidé z Bystřice stěhují většinou do větších měst, kde je větší nabídka volných pracovních míst a kde se mladí lidé mohou více seberealizovat. Samozřejmě, že by byli představitelé města mnohem raději, kdyby se tento trend otočil a obyvatel města neubývalo, ale naopak přibývalo.   

Zajímavé je i srovnání sňatků a rozvodů v tomto městě. V roce 1994 bylo sezdáno 56 dvojic a rozvedla se menší polovina, tedy 31, rok 2007 přinesl 63 svateb a rozvodů pouze 21, což je méně než jedna třetina sňatků. Nejméně rozvodů bylo v roce 1998, tehdy bylo rozloučeno pouze šestnáct manželských dvojic. Naopak nejvíce sňatků bylo zaznamenáno v roce 1996. V té době se pro společnou cestu životem rozhodlo 77 partnerů.