Poslední z původních pavilonů novoměstské nemocnice čeká přestavba

Základní kámen pro Nemocnici Nové Město na Moravě byl položen v roce 1938. A první lůžková oddělení, která zde o čtyři roky později vznikla, byla chirurgické, dětské, infekční a interní. 

Kromě posledně jmenovaného už všechny pavilony prošly rekonstrukcí. Internu to čeká v nejbližší době. Rozpočet na tuto akci je stanoven ve výši tři sta padesát pět miliónů korun. Ovšem původní objem financí byl čtyři sta dvacet miliónů korun. Podle ředitele nemocnice MUDr. Zdeňka Kadlece nebylo v silách kraje ani nemocnice dát tak vysokou částku dohromady. Proto bylo z plánů vypuštěno nové propojení s chirurgickým a dětským pavilonem.

 

 

 
 

 

V současné době probíhá veřejná soutěž na dodavatele stavby a pokud vše půjde podle plánu, pak by se s rekonstrukcí interny mohlo začít už letos v září. Prvním krokem bude likvidace dvou starých budov, bývalého kožního oddělení a oddělení mikrobiologie. Na jejich místech vyroste přístavba interního pavilonu – ambulantní rehabilitace. Tu už nemocnice nutně potřebovala, protože v současnosti je tato léčba nedůstojně umístěna ve sklepních prostorách neurologického pavilonu. Ve zcela novém zázemí pro rehabilitaci je navíc počítáno i s plaveckým bazénem o velikosti jedenáct krát sedm a půl metru.

 
 

 
 

 

Po dokončení rehabilitačního pavilonu má být rozšířena i samotná budova interny. Zde budou umístěny ambulance a některá lůžková zařízení. Posledním výrazným zásahem do architektury pavilonu by mělo být přistavení jednoho patra. Tím se ale nezvýší kapacita interního oddělení. Nadále zůstanou čtyři části, z nichž budou tři interní a jedna neurologická. Obě oddělení by měly společně využívat nově vzniklou jednotku intenzivní péče.

 

Všechny stavební práce se budou dělat za plného provozu. Vždy jedno oddělení by mělo být na určitou dobu uzavřeno a pacienti přesunuti jinam. Kam, to je zatím otázkou. Jednou z možností, jak říká Mudr. Zdeněk Kadlec, je jejich přemístění do již hotového pavilonu rehabilitace.   

 

Ukončení stavby je plánováno na rok 2011.