Jarní úklid? Ano, ale...

Jaro je pro většinu spojováno nejen s pučící přírodou, ale i jarním úklidem. Gruntujeme, čistíme, leštíme a také se zbavujeme starých a nepotřebných věcí.

Jistě sami z vlastní zkušenosti víte, že toho nepotřebného se v každé domácnosti najde víc než dost. Sesbíráme to na hromady, nahážeme do pytlů a nastává Nerudovská otázka. „Kam s tím?“

 


 

V popelnicích není místo, jsou plné přetékajících odpadů. Mnohá města navíc požadují za vývoz odpadu čím dál větší částky bez ohledu na to, jestli je občané jsou schopni zaplatit. Někteří pak raději volí jinou variantu – černé skládky. Úklid bez poplatků, spojený jen s trochou strachu, jestli nás někdo náhodou neuvidí. Vybereme místo dál od města či vesnice, nejlépe v hustém stínu lesa. Tam se toho vejde! A když nám to projde jednou, pojedeme příště zas.

  

Mnozí si ani neuvědomují, že takovýmto znečišťováním životního prostředí škodí i sami sobě a zvláště svým dětem. A zcela jistě by se měli i jednotliví zastupitelé zamyslet nad odpadovou politikou měst a obcí. Nebylo by lépe přidat nějakou částku z městské či obecní pokladny a udržet ceny vývozu popelnic na přijatelné částce? Nebo zpřístupnit občanům recyklační dvůr, nehlídat každou pneumatiku a ocenit, že to sem lidé vůbec vozí? Nebo raději přitvrdit a udělat z okolních lesů smetiště? Pro některé je schůdnější druhá varianta, hlavně aby nás to moc nestálo. Peníze lze přece použít i jinak ...