Vánoční jarmark

V pátek se i přes nepřízeň počasí uskutečnil v Novém Městě na Moravě plánovaný vánoční jarmark. Vytrvalost stánkařů byla přímo obdivuhodná, nejenže byla zima, ale také celý den vytrvale sněžilo. To se také projevilo na množství stánků, bylo jich mnohem méně než obvykle. Zmrzlý návštěvník si sice mohl vybrat z velkého sortimentu zboží, ale rozhodně tam nebyl toho nebylo tolik, jako v minulých letech.

A jak to vypadalo s jarmarky a trhy v minulosti?

V roce 1537 vymohl na králi Vladislavovi II. první dva osmidenní jarmarky pro Nové Město Vilém z Pernštejna a to ve středu před svatým Duchem a ve středu po sv. Františku.

Druhý pán z Pernštejna – Jan si vyžádal pro město na králi Ferdinandovi v roce 1537 roční koňský jarmark ve čtvrtek po Hromnicích s osmidenním frejunkem (osvobození od poplatků vrchnosti) a od toho dne až do sv. Ducha týdenní trh každý čtvrtek.

Další jarmark udělil městu na středu po sv. Ondřeji v roce 1635 kardinál Dietrichštejn.

Na knížeti Ferdinandovi Dietrichštejnovi se konšelé města domáhali pátého jarmarku, ale ten brzy zemřel a městu tuto výsadu neudělil. Teprve císař Ferdinand I. udělil Novému Městu právo na pátý výroční trh, který se každoročně konal ve středu před sv. Jakubem. Stalo se tak v roce 1836. Císař zároveň povolil přeložení dobytčích trhů na předchozí den před každým jarmarkem.

O jarmarcích procházeli členové městské rady tržištěm a doprovázeli je podruzi s halapartnami.

Později už byly trhy pouze jednodenní. Podle tržního práva byly výroční trhy na zboží ve středy po Hromnicích, před sv. Duchem, před sv. Jakubem a po sv. Františku. Dále pak ve čtvrtek po sv. Ondřeji. Koňský a dobytčí trh byl den před každým trhem na zboží a ještě poslední sobotu v březnu a srpnu. Pak tu ještě byly místní trhy a to na Zelený čtvrtek a v sobotu před vánocemi. Trhy na len byly první úterý v červnu a v listopadu.

Na vánočních trzích našich předků bylo k dostání téměř všechno – od vykrmené husy přes výrobky ze dřeva až po koňské postroje. Byly také velkou společenskou událostí, protože se do města sjeli lidé z dalekého okolí a vyměňovali si informace o známých a příbuzných.

A kdy se můžeme těšit na další jarmark? Bude to Silvestrovský trh a bude probíhat 30. 12. od 10 hodin na Vratislavově náměstí.