Stužkovací ples

V pátek 25. listopadu 2005 proběhl v novoměstském kulturním domě stužkovací ples maturitních ročníků Gymnázia Vincence Makovského. Ples byl již dlouho předem beznadějně vyprodán, jak již je ostatně zvykem. Podívejme se tedy, jaký byl letošní "stužkovák".

Jako asi drtivá většina účastníků plesu jsem vyrazil z domu před půl osmou, abych stihl oficiální začátek - chodit se má přeci přesně. Co mě ale nepotěšilo, bylo to, že jsem si uprostřed cesty uvědomil, že mám ruce prázdné. Je to jasné, zapomněl jsem foťák. Co mi zbylo, než si povzdechnout a vrátit se zpět domů.

Do novoměstského Kulturního domu jsem dorazil necelých patnáct minut po půl osmé a čekala mě dlouhá fronta na šatnu. Chvíli jsem přemýšlel, jestli bylo opravdu nutné brát si s sebou bundu.

Spektrum návštěvníků plesu bylo podobné jako vždy - většina z nás měla či má nějaký vztah ke škole. V sále se vznášela dobrá nálada a příjemná atmosféra, co víc si přát?

Tak, jak bylo na programu, o půl deváté začal hlavní program večera. Vše bylo zahájeno aerobikem. Svižná hudba, která se proháněla po sále mezitím probudila i ty, kteří již stihli poklimbat. I když nutno podotknout, že jich nebylo mnoho.

Další bod byly samotné slavnostní nástupy, a to v pořadní 4. C, 4. B a 8. A. Každá ze tříd zvolila jiný styl, což bylo bezpochyby dobře. Po nástupech se přes projev pana ředitele Pavlíka plynule přešlo k vlastnímu stužkování.

Zde si ale neodpustím kritickou poznámku. Nebude to na nikoho jiného než na některé účastníky plesu. Je pochopitelné, že chtějí mít své nejbližší na dosah, ale co není pochopitelné, co je vede k tomu, aby se natlačili do prostoru mezi stužkované třídy a tím dokonale zrušili jak výhled ostatních lidí, tak atmosféru v sále.

Po stužkování se vše rozprchlo do různých míst. Někteří šli na přípitek do restaurace, jiní vyrazili oslavovat o patro výš a zbylí zůstali v sále a začalo se tančit.

V deset hodin večer se vydávala tobola. Téměř každý vyhrál, takže posloužila dobře svému účelu. Jeden lístek stál 10 Kč a prodávalo se celý večer. Ceny byly velice rozmanité a o zábavu tedy bylo postaráno. Půl hodiny před půlnocí navíc došlo na losování hlavních cen, mezi které patřil např. mobilní telefon.

Poté už se jen tančilo a oslavovalo. Ples byl zakončen ve kolem třetí hodiny velice chladného sobotního rána. Můžeme se těšit opět na příští rok.

Co se týče závěrečného hodnocení, lze ples ohodnotit veskrze kladně. Organizace plesu byla, až na pár nedostatků, zvládnuta dobře. Nástupy byly propracované, účastníci plesu se chovali velice slušně a kapela se celkem činila.