Zimní údržba ve znamení GPS

Dle zprávy Krajského úřadu kraje Vysočina by měly být jednotlivé Správy a údržby silnic v rámci Kraje vybaveny informačním systémem GPS, který je schopen sdělit informace o poloze, rychlosti vozidel a získaná data se dají dále zpracovávat např. do knihy jízd, vyhodnocovat spotřebu atd. Časový harmonogram vybavení je zimní období 2005/2006, nejpozději 2006/2007 (druhý termín je již povinný).

Jednou z velkých výhod bude, že tento systém se dá velice dobře použít v rámci Integrovaného záchranného systému.

Otázkou je, zda pomůže silničářům tento systém i v tom, aby vyjížděli včas a v případě potřeby. Je logické, že se v případě údržby začne nejdříve na hlavních silnicích a pokračuje se dle důležitosti vozovek. Pochopitelné je i to, že v případě kalamity nejde ošetřit všechny kilometry vozovek najednou. Každý řidič ale určitě zažil situaci, kdy na vytížených úsecích hlavní silnice leží pár centimetrů sněhu celé dopoledne a nejedná se o kalamitu. Nebo není vzácností, že neprohrnutou silnici projede technika sypající např. písek či drť a půl hodiny za ní projede další vozidlo, které vše odhrne do příkopu. V těchto případech je asi technologie GPS bezmocná.