Den charity

proběhne 11. 10 2005 ve Velkém Meziříčí. Jeho smyslem je vyslovit poděkování těm,kteří finančně nebo jiným způsobem podporují činnost Charity.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou provozuje v současné době devět středisek, z nichž dvě jsou přímo ve Velkém Meziříčí. Již od roku 2002 zde působí charitní ošetřovatelská služba, která poskytuje svým klientům odbornou zdravotní péči přímo v domácím prostředí. Vloni převzala Žďárská charita místní denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Ten poskytuje kompletní péči dvanácti klientům. Dále ve Velkém Meziříčí působí farní charita, která především organizuje sběr šatstva.

V den charity bude na velkomezeříčském náměstí umístěn propagační stánek, kde se můžete seznámit s jejich činností. Také zde budou přítomny zdravotní sestry místní charitní ošetřovatelské služby, které všem zájemcům zdarma změří tlak.

Tato akce má přispět k větší informovanosti veřejnosti o činnosti charity.