Při opravě bystřického muzea byly objeveny unikátní malby

Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem je v současné době uzavřeno z důvodu velkorysých stavebních úprav.      

Středem zájmu stavbařů se staly především horní patra muzea. A právě v jedné z opravovaných místností byly pod nánosem nových maleb objeveny malby o mnoho let starší, patřící podle vedoucího muzea PhDr. Vladimíra Cisára do období baroka.

 

„Na všech zdech je naneseno několik vrstev. Především z dvacátého století, pak z devatenáctého, to jsou nejrůznější válečky, dále malba šablonou, no a co je nejzajímavější, pod všemi těmi malbami zůstala nádherná a poměrně dobře zachovalá barokní výzdoba.“

 

Barokní výzdoba je pouze v této místnosti?

„To zatím nevíme, ale lze předpokládat, že se bude nacházet v celé budově. Navíc je docela možné, že bychom tu mohli nalézt i věci starší, protože když akademický malíř Karel Rossí dělal průzkum, tak našel i renesanční omítky. Takže je docela možné, že by tady mohly být i nějaké renesanční záležitosti.“

 
 

 

 Jaký máte záměr s těmito unikátními malbami?

„Máme představu, jak muzeum, tak město, že bychom je nechali zrestaurovat. Jednak z finančních prostředků města a pak by tu byla i možnost ucházet se o nějaký grant, buď krajský nebo celostátní. Malby jsou zachovány na poměrně velikých plochách, takže by stálo za to je obnovit.  Uvidíme, co nám k tomu ještě řeknou odborníci z národního památkového ústavu.“

 

Říkal jste, že podobné malby se nachází v celé budově muzea, budete odkrývat i další?

„Každý rok bychom chtěli získat peníze na odkrytí dalších maleb. V posledních místnostech jsou právě ty renesanční omítky, o kterých jsem již mluvil, takže je naděje, že tam by mohla být výzdoba renesanční. A protože renesance si potrpěla na figurální výzdobu, mohli bychom tam objevit i nějaké figury.“

 

Pokusíte se nakouknout ještě hlouběji, pod barokní malbu?

Ne, ne. Při restaurování se sice pod malbu trochu nahlédne, ale tato výmalba je opravdu rozsáhlá a je patrná na všech stěnách v této místnosti a bylo by škoda ji narušit. Uvidíme, jak dalece půjde zkombinovat se stávajícím klasicistním stropem. Po požáru v roce 1841 se stropy probořily, takže všechno nad námi už bude asi klasicistní.

 
 

 

Každá z místností muzea bude tedy jiná?

Záleží na tom, v jakém stavu jsou původní malby. Pokud je zde lépe zachované baroko, tak by bylo rozhodně vhodnější je ponechat. Tyto malby jsou dělané z ruky. Jsou vidět tahy štětcem, stínování… Žádná šablona. Naopak novější malby už jsou tvořené za pomoci šablony a pak normálním válečkem.

 

Stihne se vše dokončit do 3. května, kdy má být muzeum znovu otevřeno?

Místní restaurátoři, tedy rodina Rossí, slíbili, že budou pracovat do roztrhání těla. Navíc motivace je poměrně zajímavá.

 

Vysočina, Bystřice nad Pernštejnem