Další krůček ke zlepšení cestovního ruchu

Žijeme v místě, kde máme co nabídnout v oblasti cestovního ruchu. Je toho třeba využít a poslední dobou se o to taky snaží různé organizace, instituce či soukromé subjekty. Ať už pro zlepšení životních podmínek nebo pro vytvoření vlastního zisku.

Na podporu rozvoje je možné také získat různé granty, dotace a příspěvky. Buď z Evropské unie, kraje nebo vlastního města. I když úřednická mašinérie je obrovská, občas se dá velkou pílí dopracovat i k tíženému konci, tedy penězům.

Jednou z aktuálních možností je v rámci kraje Vysočina Fond Vysočiny. Zde je možné podpořit aktivity, které pomohou zkvalitnit možnosti aktivního trávení volného času a rozšíří tím turistickou nabídku v kraji Vysočina.
Velké možnosti zde dosud měly a mají oblasti lyžování. Zde už kraj napomohl k různým úpravám tras běžeckých i sjezdových, některé sjezdovky se vybavily zařízením na výrobu umělého sněhu, odbavovacími turnikety apod.

Další možnosti jsou ve zvyšování komfortu cyklistických i pěších tras. Dochází k lepší informovanosti díky informačním systémům nebo zvukovým panelům.

Věřme, že když už je možné takové podpory získat, tak všechny budou využity tak, jak opravdu mají a ne že peníze skončí v kapsách vykutálených rádobypodnikatelů, jak tomu bohužel někdy bývá.