Už brzy se rozezní i Gloria Dei

Zvon je pro kostel totéž, co pro člověka hlas. Bez něj je každý chrám němý. Pokud má kostel zvonů více, je jeho hlas plnější, lahodnější a naléhavější.  

 

 

Na věži kostela sv. Bartoloměje v obci Rozsochy se zanedlouho rozezní zvony čtyři.V sobotu, 19. srpna, bude vysvěcen nejmladší z nich nazvaný vznešeně Gloria Dei. Kromě zvonu budou vysvěceny i obecní symboly - prapor a znak. Ty pro obec ztvárnil heraldik Jiří Louda z Olomouce.

O chystané slavnosti mi pár slov řekl starosta obce Rozsochy Augustin Holý:

„V sobotu 19. srpna u nás bude poměrně velká sláva, neboť nebývá tak časté, aby se v rámci jedné akce světil nový zvon a současně i obecní symboly, kterými jsou nový prapor a znak. Navíc ještě, aby toho nebylo málo, i nově zhotovený prapor Sboru dobrovolných hasičů.
Akce proběhne od 14 hodin 30 minut, před kostelem sv. Bartoloměje. Slavnostní akt provede pan arcibiskup Karel Otčenášek z Hradce Králové. Pozvaní byli i starostové okolních obcí a svou účast potvrdil i hejtman kraje Vysočina, Miloš Vystrčil.
Co se týká obecních symbolů, Rozsochy svůj vlastní prapor a znak neměly, dochovalo se pouze staré pečetidlo. Na něm je vyobrazena stavba kostela. Nový znak se odvíjí od znaku Pernštejnů, protože Rozsochy patřily k jejich panství. Proto zubří hlava. V druhé polovině znaku je žluté srdce, to se týká Kunratic a z něj vyrůstá procesní kříž, ten patří zase Doubravnickému klášteru. Dějiny Rozsoch jsou úzce spjaty s Doubravnickým klášterem. A po stranách jsou dvě žluté lilie, které symbolizují dvě západní, dominantní věže kostela. Je to připomínka rodu Mitrovských, který kostel nechal přestavět do stávající barokní podoby.
Symbolika hasičů je stará, ale doposud tyto symboly nebyly svátečně provedeny. Sbor byl založen v roce 1896 pod heslem „Bližnímu k ochraně a vlasti k obraně" a toto heslo najdete i na novém praporu. Kromě toho je zde i známá postava hasiče.
Co se týká zvonu, jeho odlití bylo zadáno zvonařské firmě Dytrychových z Brodku u Přerova. Vlastní odlití proběhlo 3. srpna a my jsme u toho byli přítomni. Mohli jsme shlédnout celý tento proces. Poté, co se zvon ulil, tak musel čtyři dny chladnout. Vše naštěstí proběhlo bez problémů a zvon bude ve čtvrtek dovezen slavnostně do Rozsoch. Na nově ulitém zvonu je nápis „Zvoňte zvony na vše strany, svolávejte Moravany" a pod tím „Věnovali občané rozsošské farnosti". Jeho váha je 220kg.
Kromě toho jsme nechali ulít i sto kusů zmenšenin zvonu, které si na slavnosti můžete zakoupit. K dispozici bude i brožura k této příležitosti vydaná. Mimo to zde bude výstava historických fotografií. Jsou tam i fotografie dokumentující život v Rozsochách. Výstava bude otevřena ihned po slavnosti svěcení zvonu a žehnání praporu."

 

Kostel stál v Rozsochách už v roce 1285, což je doloženo v listině Demetera z Bukova. Jeho současná podoba je od roku 1763-1768. Před tím byl kostel ve velmi špatném stavu. Zvony jsou v Rozsochách poprvé zmiňovány v roce 1662. Tehdy byly tři a o jednom z nich je známo, že ho ulil mistr Adam z Velkého Meziříčí v roce 1559. V letech 1767-68 byly přistavěny Josefem Maxmiliánem Mistrovským západní věže. Není známo, zda byly zvony přeneseny nebo přelity. Jisté však je, že v roce 1882 tu byly opět tři zvony. Dva z nich byly zasvěceny Panně Marii.

Veliká tragédie postihla Rozsochy 31. července 1886. Tehdy za veliké bouře zapálil blesk věž, ve které byly zvony zavěšeny. Ty v důsledku požáru spadly a prorazily klenbu věže, která tam chybí dodnes. Nejméně byl poškozen velký zvon. Všechny byly převezeny k přelití ke zvonaři Kollerovi do Brna.

Nejtěžší z nově přelitých zvonů byl zasvěcen sv. Bartoloměji a vážil okolo 1000kg. Druhé dva byly menší a pojmenovány podle Cyrila a Metoděje a neposkvrněné Panny Marie.

V roce 1917 se pořizoval soupis zvonů. Měly být zabaveny pro válečné účely. Zkonfiskovány však byly pouze dva větší z nich a výměnou za zvon neposkvrněné Panny Marie byl odvezen malý sanktusový zvon, který byl zasvěcen sv. Josefu. Od té doby se Rozsochách ozýval hlas pouze jediného zvonu.

V roce 1924 byly pořízeny dva nové zvony, Cyril a Metoděj a Svatý Josef. A o třináct let později byly doplněny dalšími dvěma zvony, sv. Bartolomějem a sv. Ludmilou. Ale radost farníků netrvala dlouho. Přišla druhá světová válka a s ní další rána. Zvony byly opět zabaveny a kostelu zbyl pouze nejmenší z nich, tzv. pozdvihovánek.

Nových zvonů se rozsošský kostel dočkal až v roce 1957. Tehdy je přišli slavnostně přivítat tři tisíce lidí, patnáct farářů, dvacet osm družiček a dvacet dva ministrantů. Zvony byly tři.
V letošním roce bude doplněn zvon čtvrtý, Gloria Dei, náhradník sv. Ludmily.

Přejme rozsošským zvonům, aby se jejich hlasy dlouho a jasně rozeznívaly v širokém okolí a aby už nikdy neutichly.

Za zapůjčení historických fotografií tímto děkujeme panu starostovi Holému.