Dalších 125km cyklotras bude v okolí Nového Města

Okolí Nového Města na Moravě je pro cykloturistiku jako stvořené. Také je tato lokalita cyklisty často vyhledávaná. I proto se rozhodli představitelé města podat návrh na vybudování dalších tras.

 

 

 

Stávající cyklotrasy mají celkovou délku 90km a převážně vedou po silnicích II. a III. třídy. Což je někdy docela problém, protože se cyklisté velice často pletou pod kola projíždějícím automobilům, které mají na silnici stejné právo jako oni.

Nové cyklotrasy by měly být odkloněny z frekventovaných silnic na klidnější místa, těmi by měly být především polní a lesní cesty. Na vytipování tras spolupracují s městem pracovníci CHKO Žďárské vrchy. Jejich spolupráce vznikla hlavně proto, aby nedocházelo k nežádoucímu narušení přírody.

Jak řekla místostarostky Nového Města, Zdeňka Marková, tak se „v tuto chvíli posouvá celý záměr do zcela konkrétních představ, kdy novoměstsko, jako významné centrum turistiky na Vysočině, chce vytvořit dobré podmínky pro turisty, kteří preferují pohyb ve volné přírodě. Záměr rozšířit cyklotrasy je vyčíslen na částku půl miliónu korun. Město na to přispěje šedesáti procenty a zbývající prostředky se budeme snažit získat z jiných zdrojů. Cyklotrasy by měly propojovat významná centra novoměstského mikroregionu tak, aby vedla do míst, která jsou zajímavá. Bude možné vytipovat i tématické okruhy. Naším cílem je přivést turistu do atraktivního prostředí."

Budování nových cyklotras je naplánováno na příští rok a Nové Město na Moravě by chtělo ze svého rozpočtu uvolnit tři sta tisíc korun na tuto akci. Jen pro zajímavost stojí vyznačení 1km přibližně čtyři tisíce korun. Pomoc přislíbil i mikroregion Novoměstsko.

Poněkud problematické se ukázalo jednání s některými majiteli cest, především zemědělských a pak také soukromých lesních cest. Tam se ne vždy příznivci cyklotras setkávají s pochopením.

Doufejme, že tento záměr neztroskotá na odporu majitelů soukromých cest. I oni by si měli uvědomit, že bude lepší odklonit cyklistické stezky od frekventovanějších komunikací, kde mají často problémy jak řidiči, tak cyklisté.