Novoměstský projekt už začíná mít konkrétní podobu

V rámci projektu Nové Město zdravé, pulzující srdce Vysočiny, na který by chtělo město získat peníze z Evropské unie, by zde mělo vzniknout regenerační centrum s bazénem, sportovní hala a také Dům jistoty.

Tento projekt, některými považovaný za poněkud megalomanský, začíná mít stále konkrétnější podobu. Byla již vypracovaná architektonická studie a přistupuje se k přípravě projektové dokumentace k územnímu řízení. Ta je nezbytně nutná k podání žádosti o podporu EU, která může činit až 85% celkových nákladů.

V centru by měly být regenerační i rehabilitační procedury, dvaceti pěti metrový bazén se čtyřmi drahami, dále pak aromaterapie a sauna. Součástí regeneračního centra by měla být i ubytovna s padesáti lůžky, restaurace, atd. K tomu by měla být připojena sportovní hala, kterou by v dopoledních hodinách využívali žáci obou škol jako tělocvičnu. Ta ale nebude financovaná z projektu EU, město ji bude muset zaplatit samo nebo s pomocí státních dotací. Sportovní hala se vzhledem k hygienicky nevyhovujícím podmínkám obou školních tělocvičen stává nutností, kterou bude muset město co nejdříve realizovat.

Časem by se měl k regeneračnímu centru připojit i tolik diskutovaný areál venkovního koupaliště. V současné architektonické studii je už zapracován.

Dům jistoty, který je také součástí projektu, by měl stát na ulici Malá. Jedná se o útočiště pro občany, kteří se ocitnou v krizové situaci. Měl by mít asi patnáct jedno a dvoupokojových bytů, kde by však ubytovaní mohli být pouze po určitý čas. Tedy do té doby, dokud nebudou schopni takzvaně „postavit se na vlastní nohy". Jak řekla místostarosta Nového Města, Zdeňka Marková, „lidem, kteří se ocitnou v nouzi nestačí dát pouze střechu nad hlavou, ale je potřeba s nimi pracovat a pomoct jim vrátit se do normálního života. To bychom chtěli uskutečnit v Domě jistoty."

Realizace projektů by měla být zahájena v roce 2007 nebo 2008. Je však otázkou, jak se k tomu po volbách postaví noví představitelé města. Každé volby přináší určitou nejistotu a to především pro připravované projekty.